Description of the cluster:
In the Cluster CCS (Cross Channel Services) we are delivering cross functional services for implementations in the CCB / Onlinebanking Plattform of Commerzbank. CCS is enabling, testing and implementing functional and non-functional requirements in J2EE Plattform in an agile approach.

Description of the position:
In your role on a Workplace Engineer you take care that the developer workstations are equipped with the perfect hardware and software. You enable developers to work productively with the latest developer tools.

As a Workplace Engineer you will be responsible for:

 • Configuration and setup of specific developer workstations for Cross Channel Banking (CCB) engineers working within the CCB platform
 • Application for hardware or Virtual Desktop Infrastructures including Commerzbank basic installation for developer workstations
 • Continuous improvement of the developer workflow by introducing new developer tools
 • Installation of developer tools on CCB workstations: Integrated Development Environment, development tools and basic configuration of the workspace
 • Continuous maintenance and updating of the developer workstation image including patching of the included software components


Alternative tasks:

 • Implement the needs and problems of the developers
 • Coordination between development and infrastructure teams
 • Request for new software or hardware and access rights for the developers

Which technology & skills are important for us?👌

 • Good knowledge of workplace management
 • Good knowledge of troubleshooting
 • Good knowledge of development tools
 • English B2 knowledge (mandatory)


Nice to have:

 • Development experience
 • Network architecture understanding
 • Eclipse
 • Basic understanding of CCB architecture
 • Basic understanding of the Commerzbank network architecture

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.