What you will be doing? 

 • Managing a team of developers 
 • Recruiting new team members 
 • Cooperating in cross-cluster management 
 • Ensuring that professional and methodological trainings are provided 
 • Supporting young talents 
 • Ensuring that team members in their own area of responsibility always meet compliance requirements, strict compliance with regulatory training requirements; actively promoting awareness of compliance-related issues among the staff

Very well
Python

Which technology & skills are important for us? 

 • Python development (mandatory) 
 • Development of ETL workflows in Spark or Hive (mandatory) 
 • Basic knowledge of Hadoop and/or Qlick 
 • Basic knowledge of cloud computing 
 • English - B2 level

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.