7N to agent doświadczonych specjalistów IT. Jesteśmy firmą z duńskimi korzeniami o zasięgu globalnym. W ciągu 30 lat działalności dowiedliśmy, że jawny i przejrzysty model finansowy, współpraca wyłącznie z ekspertami w swoich dziedzinach oraz bardzo dobra opieka nad nimi są najlepszym modelem konsultingu IT. Promujemy kompetencje naszych konsultantów u klientów, oferując możliwość uczestniczenia w różnych projektach, dołączając do tego długoterminowość współpracy i zawodową stabilność.

Obecnie poszukujemy doświadczonych .NET Developerów (.NET Core) do projektów w ramach rozwoju aplikacji bankowych - bankowość korporacyjna. 

Proponujemy długotrwałą współpracę w dobrze zarządzanym (m.in. rzeczywisty Scrum) środowisku z dobrymi standardami developerskimi (testy jednostkowe, testy automatyczne, code review, analiza statyczna, CI).

Praca hybrydowa - dwa razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie) praca z biura w Warszawie. 

Bardzo dobrze
.NET/C#.NET Core
Dobrze
SQLDockerCI/CD

 • Prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w systemach informatycznych opartych o technologie Oracle
 • Współpraca z użytkownikami końcowymi (biznesowymi) przy zbieraniu i analizie wymagań dotyczących danych umieszczonych w nowym rozwiązaniu; w szczególności konieczność uszczegółowienia ogólnych zadań i koncepcji biznesowych
 • Czynny udział w testach wewnętrznych oprogramowania
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu
 • Współpraca w opracowywaniu nowych rozwiązań i obieraniu kierunków rozwojowych
 • Wdrażanie działań dot. poprawy jakości danych w systemach oraz aplikacjach eksportujących dane do hurtowni danych
 • Wsparcie w opiniowaniu specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, technicznej i administracyjnej przygotowanej przez zespół ze strony trzeciej​

 • Doświadczenie w .NET/C# 
 • Doświadczenie w programowaniu w .NET Core
 • Umiejętność testowania modułowego, automatyzacji testów, doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych
 • Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologiach: C#, .NET, .NET Core, SQL, SQL Server Integration Services, MVC.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core Web API
 • Znajomość narzędzi: MSSQL, Visual Studio, GIT, JIRA, TeamCity, MSbuild, PowerShell
 • Doświadczenie z architekturą mikroserwisów 
 • Doświadczenie w pracy metodyką Agile
 • Umiejętność tworzenia kodu w dobrych praktykach developerskich oraz znajomość wzorców projektowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Szkolenia
 • Kursy językowe

Udogodnienia w biurze

 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Imprezy integracyjne
 • Pokój relaksu

7N

Warszawa
800+

We are an agent for high-end IT professionals. Founded in 1988, with 30 years of operation we have proven that a clear and transparent financial model, collaboration exclusively with top IT experts and taking the best possible care of them comprise the optimal IT consulting model. We act as an individual agent for our consultants, promoting their competences to our clients and offering them a wide range of projects. All this is supplemented by financial transparency, strong career development support and professional stability (long term cooperation). That's 7N.