Are you tired of working for external customers on projects with tight budget? We are working on our own product, and we need you to help us! 

We are the largest .NET developers team in Szczecin. 

Very well
C#WPFAzure

 • Work with large and high spirited team of professionals. 
 • Work in agile methodology.
 • Cooperate with our colleagues from other offices, also abroad.
 • Have an opportunity to  attend professional conferences and trainings (with all costs covered by the company).
 • Have an opportunity to learn and develop new professional skills.

 • know Git; 
 • have experience with Visual Studio or Jetbrains Raider; 
 • know C# / .NET Framework 4.8; 
 • know WPF; 
 • know Azure; 
 • know Entity Framework; 
 • know MVVM and other architectural patterns; 
 • have very good English skills;
 • BA or Master’s degree in computer science or related, or the equivalence;
 • solid experience in software development;
 • previous experience in Microsoft technology stack;
 • experience in Agile methodologies. 

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Trainings
 • Language courses
 • Conferences
 • Books
 • Equity

Relocation package

 • Open to Ukrainian candidates
 • Money for moving expenses

Amenities

 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Snacks
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events
 • Bicycle parking

Demant jest wiodącą na świecie grupą zajmującą się protetyką słuchu, która oferuje rozwiązania i usługi pomagające osobom z ubytkiem słuchu w kontaktach i komunikacji z otaczającym ich światem. Od ponad stu lat Grupa Demant odgrywa istotną rolę w rozwoju innowacyjnych technologii i know-how, które przyczyniają się do poprawy słuchu i zdrowia ludzi. Firma jest aktywna i zaangażowana pod każdym względem - począwszy od aparatów i implantów słuchowych po usługi dla protetyki słuchu na całym świecie. Istotną częścią grupy jest również rozwijająca się działalność w zakresie inteligentnych rozwiązań audio dla gier i komunikacji biurowej.