The Advanced Design Tools is a GE, international organization that develops engineering software used across all GE businesses. Our Warsaw Team is responsible for development, testing and maintenance of state of art software, dedicated for physics-based data computation and processing especially in Thermodynamics and Applied Mechanics areas as also Engineering Processes automation.

Excellent
CI/CD: Jenkins
Very well
C++14/17Qt5, STLCMakeTesting: PyTest, QTestPreferred IDE: Qt CreatorRevision Control: GitHubProject Tracking: GitHubOS: Windows & Linux

We are looking for software developer of desktop engineering applications (Windows, Linux) used on daily basis by engineers of GE Aviation, Power and Renewables businesses.

 

In this role you will: 

 • design, develop, test and deploy solutions dedicated for engineering data computation, visualization and processing in CI/CD environment
 • provide guidance on best practices, future strategies and effective technologies utilization (e.g., application of concurrency, process automation, GPU Cluster application)
 • Cooperate with business stakeholders, Product Owner, Developers, using Agile methodology

What we expect from you 

 • BSc/MSc in Computer Science, Physics, Mathematics or equivalent 
 • Experience in development of Object-Oriented applications or libraries with C++14/17 and Qt (3+ years) 
 • Experience in CLI and GUI programming 
 • Expertise in applications architecture/design patterns (GoF), SOLID, clean code rules, code review 
 • Out of the box thinker who would leverage expertise to solve complex technical problems in cooperation with international team. 
 • Demonstrate excellent communication, collaboration and influencing skills 
 • Fluent command of English 


Nice to have 

 • Experience in development with Python 
 • Experience with CMake 
 • VTK libraries experience is a plus 
 • Experience using Conan.io and Jenkins 
 • Good understanding of data structures and algorithms

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Books
 • Financial bonus

Amenities

 • Bicycle parking
 • Shower

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Lotnictwa  należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Do zadań naszego IT należy zarządzanie i nadzór nad infrastrukturą informatyczną- ewidencjonowanie systemów i usług, utrzymywanie zabezpieczanie, administrowanie systemami i usługami, aktualizacja oprogramowania. 

Zarządzane i nadzór nad sprzętem komputerowym Instytutu- ewidencjonowanie, przygotowanie, serwis, monitorowanie, oprogramowania,

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w systemie informatycznym- implementacja i utrzymanie zabezpieczeń, edukowanie użytkowników,

Wsparcie użytkowników systemu informatycznego Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w zakresie jego używania.

Uczestniczenie w projektach informatycznych, w tym rozwijaniu aplikacji webowych na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Lotnictwa.


 Z myślą o naszych przyszłych projektach i nowych technologiach, które znajdą zastosowanie w lotnictwie, szukamy inżynierów, którzy chcą rozwijać się zawodowo tam, gdzie jakość i bezpieczeństwo są na pierwszym miejscu.

Jeżeli interesujesz się systemami wbudowanymi, pracą na pograniczu programowania i nowoczesnej elektroniki a przede wszystkim podzielasz naszą pasję do najwyższego poziomu jakości, kariera zawodowa w systemach lotniczych jest w zasięgu Twoich możliwości.

W naszych projektach stosujemy popularne języki programowania (C, C++, Python, Java) i metody pracy (Agile), adaptując je z myślą o jakości i certyfikacji lotniczej.