• Udział w dużych, nowoczesnych projektach informatycznych
 • Wdrożenie w procesie adaptacyjnym
 • Możliwość wpływu na przyszły kształt biznesu
 • Wykorzystanie własnych kompetencji w praktyce
 • Rozwój poprzez ambitne zadania oraz współpracę z ekspertami dziedzinowymi
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia
 • Przyjazna atmosfera w pracy  
 • Forma zatrudnienia: B2B / UOP
 • Pakiet atrakcyjnych benefitów

Dobrze
JIRASoapUIOracle DatabaseConfluenceISTQB
Początkujący
FitNesseJMeter

 • Realizowanie testów systemów informatycznych zgodnie z dokumentacją
 • Przygotowywanie dokumentacji testowej
 • Tworzenie skryptów testowych oraz opracowywanie raportów
 • Weryfikacja zgodności dostarczonego rozwiązania ze zgłoszonymi wymaganiami biznesowymi, w szczególności:
   - Testowanie aplikacji w zakresie spełnienia wymagań funkcjonalnych
   - Testowanie integracji funkcjonalnej pomiędzy aplikacjami i wewnętrznymi modułami systemów
 • Wykrywanie, analiza i szczegółowe raportowanie problemów zidentyfikowanych podczas testów
 • Bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi


 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu testów usług sieciowych min. 1 rok
 • Znajomość narzędzi do zarządzania testami
 • Certyfikat w zakresie testów oprogramowania ISTQB Foundation level
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji dotyczącej systemu (scenariusze testowe, instrukcje użytkownika)
 • Samodzielność, kreatywność i pro aktywność w inicjowaniu zmian i wdrażaniu ich
 • Umiejętność pracy w zespole i dzielenie się wiedzą
 • Zaangażowanie i kreatywność w działaniu
 • Gotowość do uczenia się nowych technologii i procesów


Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet sportowy
 • Szkolenia
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne

Selekcja CV
Rozmowa kwalifikacyjny z przełożonym

 Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków - spowodowanych przez sprawców poruszających się nieubezpieczonymi pojazdami oraz zaistniałych na terenie nieubezpieczonych gospodarstw rolnych. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym, w przypadku gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany oraz pełni rolę gwarancyjną (wypłaca świadczenia) w przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń.

W Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym nieustanie dbamy o jakość świadczonych przez nas usług, jak również podejmujemy się realizacji zadań wykraczających poza obszar naszej podstawowej działalności. W odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość, stale digitalizujemy usługi i unowocześniamy przebieg procesów likwidacyjnych.