We are looking for Scrum Master to lead one or more streams related to big software development projects.
Scrum Master will be reporting to the Product Owner and attending Scrum of Scrums meetings.

Very well
Agile

 • Lead remotely the geographically spread scrum team in using Agile methodology and scrum practices
 • Helping the product owner and development team to achieve customer satisfaction
 • Lead the scrum and development teams in self-organization
 • Remove impediments and coach the scrum team on removing impediments
 • Help the scrum and development teams to identify and fill in blanks in the Agile framework
 • Resolve conflicts and issues that occur
 • Help the scrum team achieve higher levels of scrum maturity
 • Support the product owner and provide education where needed

 • Prior experience on a scrum team
 • Ability to analyze and think quickly and to resolve conflict
 • Knowledgeable in techniques to fill in gaps in the scrum
 • Ability to determine what is scrum and what is not
 • Experience with successful Agile techniques
 • Ability to work with and manage a team
 • Strong communication, interpersonal and mentoring skills
 • Ability to adapt to a changing environment
 • Self-motivation and the ability to stay focused in the middle of distraction


Nice to have skills:

 • Good understanding of software development cycle
 • Understanding of technologies like React, Java, Kafka
 • Awareness of secure development principles e.g JWT tokens, radius, TLS
 • Hands-on experience in JIRA or YouTrack
 • CSM, PSM or similar certification

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Leisure package
 • Trainings

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Fruits
 • Chill room
 • Integration events
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Snacks

Atos

Bydgoszcz
6000
Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.
 
Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.