Lottomerkury Sp. z o.o. jest spółką Skarbu Państwa należącą do Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego. Działamy na rynku od 20 lat. Jesteśmy bardzo stabilnym i odpowiedzialnym pracodawcą, a w codziennej pracy łączymy ambicję i pasję do działania. Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Wspieramy klientów z branży rozrywkowej (gry w serwisach: Lotto, kasyno internetowe, salony gier na automatach), pomagamy w procesach rejestracji i zakupów. Instruujemy, przyjmujemy reklamacje i rozwiązujemy problemy. Realizujemy Program Odpowiedzialnej Gry Totalizatora Sportowego mający na celu szeroko pojętą ochronę grających.


Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • niekorporacyjną atmosferę pracy;
 • udział w wydarzeniach i eventach firmowych;
 • dogodne połączenie komunikacyjne z biurem Spółki lub parking do dyspozycji.

Bardzo dobrze
Java
Dobrze
SpringHibernatePostgreSQLOracle Database

 • Implementacja funkcjonalności w języku Java.
 • Programowanie po stronie backend i frontend.
 • Rozwijanie modułów aplikacji webowych w branży hazardowej.
 • Tworzenie testów jednostkowych i integracyjnych.
 • Współpraca na poziomie technicznym z dostawcami rozwiązań integrowanych w rozwijanych aplikacjach.


 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy jako Java Developer.
 • Bardzo dobra znajomość języka Java i technologii powiązanych.
 • Znajomość technologii: Spring, Hibernate, Envers, Querydsl, Http, REST.
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych SQL, głównie Oracle i PostgreSQL.
 • Znajomość narzędzi: IntelliJ IDEA/Eclipse, Git, SVN, Perforce, Gradle/Maven, Weblogic/Tomcat, Jira, Confluence, NetBeans.
 • Znajomość architektury aplikacji webowych.
 • Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów projektowych przy użyciu logicznego i kreatywnego podejścia.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy z obszernymi fragmentami tworzonego oprogramowania.
 • Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem metodyk zwinnych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie technicznym.


Lottomerkury

Warszawa

Lottomerkury jest dynamiczną spółką zorientowaną na nowe technologie i stały rozwój. Działamy na styku nowych mediów, obsługi klienta i projektów IT.

Skupiamy najlepszych specjalistów z obszarów, którymi się zajmujemy: od programistów poprzez operatorów contact center po ekspertów obsługi audiowizualnej.

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego i od lat wspieramy jej działania wiedzą, doświadczeniem i technologią. Projekty prowadzone ze stabilnym i zaufanym partnerem, jakim jest Totalizator Sportowy, zaowocowały szeregiem udanych realizacji i wdrożeń.

Zwinne zarządzanie projektami, dynamiczna struktura i nieszablonowe rozwiązania przekładają się na spektakularne sukcesy. Nie tylko stale rozwijamy nasze rozwiązania, ale też podejmujemy się nowych wyzwań.