In your role of Test Manager, you will be responsible for design and implementation of the test framework for different type of IT systems used in process of securities management. Role requires good analytical thinking skills required to understand complex technical and business processes. Also as a Test Manager you may have the team management and team skillset development duties for the new test team members

Excellent
Selenium
Very well
JavaMavenOracle Database

 • Designing, creating and implementation of the automated test framework for approx. 100 IT systems involved in stock exchange process
 • Defining of test plan and test strategy, writing test cases, executing test cases, opening bugs, verifying bugs
 • Testing and providing that the software meets major architectural requirements
 • Project Management
 • Analyzing of business and technical specifications
 • Collaboration with developers, systems admins, business experts and other testers organized in an agile setup
 • Mentoring and work organization of the test team

Which technology & skills are important for us? ?

 • High knowledge of different test frameworks
 • High knowledge of automation testing: Selenium, UFT, Loadrunner, TestNG, Groovy & Geb
 • Good knowledge of Java, Maven, Jenkins, BitBucket / Git
 • Good knowledge of adapting of the test data: Oracle, SQL language
 • English - B2 level


Nice to have:

 • Basic knowledge of ticketing systems: HPQC, HPSM
 • Basic knowledge of project management tools: Confluence, Jira
 • Some experience with monitoring systems: Tivoli


Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you! ?
Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.