We are looking for highly skilled & motivated Front-End Developer who enjoy seeing their work making a measurable impact to a team and disrupting the status quo. The main responsibility is to implement web applications with a tight interaction with UX designer and backend developers.

Very well
JavaScriptAngularTypeScriptHTML

Essential Functions of the Job:

 • Design and implement web applications in accordance with functional requirements. 
 • Apply architectural standards/principles, global product-specific guidelines, security standards, usability design standards as appropriate, 
 • Solve complex technical challenges through collaboration and experimentation.


Must have: 

 • 2+ years in Front-end technologies, 
 • JavaScript 
 • Angular12+
 • TypeScript 
 • HTML 
 • HTML 
 • Responsive Web Design 
 • Continuous improvement mindset 

Nice to have: 

 • LESS / SASS 
 • REST services 
 • Unit Tests 
 • Scrum

Adamed Pharma S.A.

Warszawa
2400+

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała ponad 30 lat temu na bazie polskiej myśli naukowej oraz własnych patentów. W naszym stale poszerzającym się portfolio posiadamy około 500 produktów – obecnie są one dostępne na 76 światowych rynkach. Naszą misją jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Realizujemy ją dzięki innowacyjnemu podejściu w każdym z obszarów naszych działań. Badania i rozwój stanowią filary, na których opieramy naszą działalność.

W naszej codziennej pracy i w realizowaniu naszej misji opieramy się na 5 głównych wartościach:

 • Otwartości i innowacyjności – aktywnie poszukujemy nowych i niestandardowych rozwiązań, mających na celu podnoszenie wartości i wyjątkowości naszej organizacji,
 • Jakości – dbamy o każdy szczegół naszej pracy, wykonujemy wszystkie jej elementy z zaangażowaniem i starannością, działając zgodnie z przyjętymi standardami,
 • Wzajemnym szacunku – dostrzegamy emocje innych i reagujemy na nie w stosowny i odpowiedzialny sposób. Słuchamy, doceniamy i zwracamy uwagę na drugiego człowieka, a także wzajemnie udzielamy sobie informacji zwrotnej,
 • Doskonałości operacyjnej – bierzemy odpowiedzialność za podejmowane przez nas decyzje i działania oraz nieustannie doskonalimy nasze procesy firmowe i własne kompetencje,
 • Elastycznością i szybkością działania – dysponujemy umiejętnością szybkiego wdrażania rozwiązań, analizy sytuacji, podejmujemy szybkie decyzje oraz bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Akceptujemy zmiany i dostrzegamy wynikające z nich możliwości.