You will be work in team which is responsible for validation of models in the following areas: credit (PD, LDG, EAD, IFRS 9, CVaR, stress), operational, market, liquidity, and counterparty risk.

Remote work (until the pandemic situation is clarified).


 • Performing single validation tasks under supervision 
 • Preparation of validation and management reports under supervision 
 • Performing ad hoc analyses regarding model performance under supervision Alternative Tasks and/or (depending on demand) 
 • Development of reusable codes (packages, libraries) for use across various validations (IT infrastructure) 
 • Filling in various reporting forms and templates

 • Degree in Economics / Finance / Econometrics / Mathematics / Computer Science or a comparable subject 
 • Fluent written and spoken English (C1 level) 
 • Acquired some practical work experience, e.g. during internships 
 • Analytical thinking as well as motivated and structured working style 
 • Ability to work independently and with a high degree of self- responsibility 
 • Distinctive problem solving and analytical skills 
 • Programming skills, preferable R, Matlab, 
 • Knowledge of R statistical computing environment would be an advantage 
 • Knowledge of SQL would be an advantage 
 • Familiarity with the basics of risk management would be an advantage

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.