• Podczas spotkania rekrutacyjnego będziemy prosili o zaprezentowanie autorskiej pracy - aplikacji webowej zawierającej przykłady użycia technologii opisanych w wymaganiach. Prezentacja (do 10-ciu minut) powinna się odbyć na własnym urządzeniu. W trakcie prezentacji będziemy chcieli zadać pytania dotyczące znajomości kodu, architektury aplikacji oraz wiedzy technicznej. 
 •  Jednym z obowiązków będzie bieżące wsparcie pracowników Centrum Produkcyjno-Logistycznego zlokalizowanego w Pabianicach, co nie we wszystkich przypadkach da się zrealizować zdalnie. Dlatego poszukujemy wyłącznie kandydatów/kandydatek zamieszkałych w okolicach Łodzi/Pabianic.

Dobrze
PHPJavaScriptCSS HTML

 • Tworzenie oraz dalszy rozwój dedykowanych aplikacji webowych, opartych o PHP (full-stack), 
 • Administrowanie aplikacjami, 
 • Wsparcie projektów realizowanych przez zewnętrznych dostawców usług (przede wszystkim w zakresie analizy biznesowo-systemowej), 
 • Bieżące wsparcie użytkowników, 
 • Prowadzenie szkoleń dla użytkowników, 
 • Tworzenie dokumentacji projektowej.

 • Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych, 
 • Dobra znajomość technologii: PHP, JavaScript, CSS oraz HTML, 
 • Dobra znajomość języka SQL, w tym w szczególności dialektów Oracle SQL i MS SQL, 
 • Minimum 2 lata doświadczenia w programowaniu z wykorzystaniem ww. technologii, 
 • Umiejętność projektowania algorytmów, 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. 


Dodatkowym atutem będzie: 

 • Znajomość technologii: Ajax, JQuery oraz Bootstrap, 
 • Doświadczenie w roli pracownika helpdesku/pierwszej linii wsparcia, analityka biznesowego lub w innej roli wymagającej dobrego kontaktu ze stroną biznesową.

Adamed Pharma S.A.

Pabianice
2400+

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała ponad 30 lat temu na bazie polskiej myśli naukowej oraz własnych patentów. W naszym stale poszerzającym się portfolio posiadamy około 500 produktów – obecnie są one dostępne na 76 światowych rynkach. Naszą misją jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Realizujemy ją dzięki innowacyjnemu podejściu w każdym z obszarów naszych działań. Badania i rozwój stanowią filary, na których opieramy naszą działalność.

W naszej codziennej pracy i w realizowaniu naszej misji opieramy się na 5 głównych wartościach:

 • Otwartości i innowacyjności – aktywnie poszukujemy nowych i niestandardowych rozwiązań, mających na celu podnoszenie wartości i wyjątkowości naszej organizacji,
 • Jakości – dbamy o każdy szczegół naszej pracy, wykonujemy wszystkie jej elementy z zaangażowaniem i starannością, działając zgodnie z przyjętymi standardami,
 • Wzajemnym szacunku – dostrzegamy emocje innych i reagujemy na nie w stosowny i odpowiedzialny sposób. Słuchamy, doceniamy i zwracamy uwagę na drugiego człowieka, a także wzajemnie udzielamy sobie informacji zwrotnej,
 • Doskonałości operacyjnej – bierzemy odpowiedzialność za podejmowane przez nas decyzje i działania oraz nieustannie doskonalimy nasze procesy firmowe i własne kompetencje,
 • Elastycznością i szybkością działania – dysponujemy umiejętnością szybkiego wdrażania rozwiązań, analizy sytuacji, podejmujemy szybkie decyzje oraz bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Akceptujemy zmiany i dostrzegamy wynikające z nich możliwości.