• Realny wpływ na stack technologiczny w organizacji 
 • Nastawienie organizacji na automatyzację 
 • Konteneryzacja jako standard 


Dobrze
powerCLIWindows/LunuxHA.NET.NET CoreSQLCI/CDReverse proxyFirewallAnsible

 • Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych i/lub wdrożeń technologii IT
 • Zdolności projektowania architektury rozwiązań automatyzacyjnych 
 • Tworzenie oraz nadzór nad utrzymaniem ruchu CI/CD 
 • Rozwijanie podejścia Infrastructure as a Code 
 • Dbałość o aktualność i bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań

Administracja:


 • Wirtualizacja środowisk w tym wiedza z zakresu Vmware oraz umiejętność obsługi z poziomu powerCLI 
 • Administracja systemami Windows/Linux (procesy, usługi, sieć) w tym umiejętność pisania skryptów (bash, powershell) 
 • Umiejętność skalowania aplikacji i OS. 
 • Konfiguracja środowisk HA 
 • Umiejętność konfiguracji sieci, szczególnie w zakresie: Reverse proxy, Firewall, Load balancing, DNS, HTTP/HTTPS, SSL/TLS 
 • Konteneryzacja i orkiestracja środowisk 
 • Serwery sieci web (iis, nginx) 


Programowanie:


 • Znajomość programowania obiektowego 
 • Doświadczenie we wsparciu architektury opartej na mikro usługach 
 • Ogólna wiedza z zakresu programowania w technologii .net i .net core 
 • Kompilowanie rozwiązań przygotowanych przez zespół developerski (analiza logów kompilatora) 
 • Umiejętność analizy wyników testów jednostkowych i testów integracyjnych 
 • Konteneryzacja aplikacji .net 
 • Obsługa systemu kontroli wersji 
 • Praktyczna wiedza z zakresu http request. W tym umiejętność integrowania skryptów/aplikacji z zewnętrznymi serwisami udostępniającymi api 
 • Praktyczna znajomość SQL 


Narzędzia DevOps:


 • Narzędzia CI/CD w tym Jenkins, umiejętność konfiguracji deklaratywnej 
 • Zarządzanie konfiguracją przy użyciu Ansible + AWX 
 • Zarządzanie logami: 
 • Umiejętność czytania zbieranych logów 
 • Umiejętność pisania parserów 
 • Wiedza w zakresie konfiguracji kolektorów logów 
 • Monitoring aplikacji i systemów opartych na silniku nagios 


Mile widziane:


 • Wiedza w zakresie RPA: 
 • Robotyzacja aplikacji desktopowych 
 • Robotyzacja aplikacji webowych 
 • Wiedza w zakresie Security w tym bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo kolekcji logów, bezpieczeństwo wdrożeń, bezpieczne przechowywanie i współdzielenie haseł. 
 • Znajomość chmury Azure

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
 • Premie

Kredyt Inkaso SA

360

Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy zdecydowanym profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. To dzięki tym elementom Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Regularnie współpracujemy z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszą pozycję na rynku zbudowaliśmy uczciwą pracą, skutecznością i profesjonalizmem. Dzięki temu rozwinęliśmy działalność nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Dziś partnerom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami; od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne. Osoby zadłużone znajdą u nas zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych Kredyt Inkaso.
Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych.


Partnerom zapewniamy pełną obsługę procesu inwestycyjnego – zaczynając od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie.