Integration / Data Architect

PKO BP Finat
Senior
Rekrutacja online
B2B
Warszawa Wrocław Poznań Remote
Praca zdalna
100%

Opis projektu

Dla naszego Klienta z branży e-commerce szukamy doświadczonego Integration / Data Architect, który dołączy do Działu Rozwoju Oprogramowania Centralnego i będzie uczestniczyć w zadaniach rozwojowych m.in. nad platformami e-commerce.

Twoje zadania

 • Projektowanie, optymalizacja i tworzenie integracji przepływu danych pomiędzy systemami, hurtownią danychi zaawansowanymi rozwiązaniami Big Data i BI
 • Projektowanie i implementowanie procesów przetwarzających duże i nieustrukturyzowane zbiory danych (noSQL, Data Lake Architecture)
 • Projektowanie i implementowanie procesów zasilania Data Lake House oraz Hurtowni Danych
 • Realizowanie projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi Big Data i Cloud (Aure, GCP) w środowisku Continuous Delivery / Continuous Integration
 • Współpraca z interesariuszami biznesowymi i IT w celu definiowania potrzeb i opracowania architektury integracji i mapy drogowej rozwoju architektury Data Lake House
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej w tym opracowywanie wytycznych dla systemów IT w zakresie architektury i integracji
 • Opiniowanie nowych rozwiązań IT wykorzystujących technologie chmurowe pod kątem zgodności z zaprojektowaną architekturą IT
 • Poszukiwanie nowych technologii i dbałość o wysoki poziom swojej wiedzy technicznej.

Kogo szukamy?

 • Minimum 7 letnie doświadczenie w roli architekta rozwiązań/aplikacji chmurowych lub starszego programisty
 • Znajomość metodologii architektury, zasad i ram, protokołów i API
 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie w nowoczesnych platformach chmurowych (preferowane Azure) oraz technologiach kontenerowych potwierdzone zdanymi certyfikatami
 • Praktyczna znajomość wzorców architektonicznych i technologii powiązanych (np.: API REST/SOAP, SOA, ESB, koncepcja MDS, Message Broker, mikroserwisy, Message-oriented architecture)
 • Doświadczenie z technologią wymiany danych za pomocą kolejek (np. RabbitMQ,Kafka, ActiveMQ, Amazon MQ, Azure Service Bus), w tym znajomość protokołów MQTT, AMQP.
 • Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań opartych o środowisko Microsoft Azure (Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure Data Lake, Logic Apps, Power Apps).
 • Bardzo dobrej znajomości SQL i NoSQL oraz doświadczenia w pracy z bazami danych typu OLAP
 • Znajomość dobrych praktyk tworzenia oprogramowania i hurtowni danych oraz data governance
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Agile i z narzędziami takimi jak JIRA, VSTS, Azure DevOps itp.
 • Umiejętność opracowywania, dokumentowania i ustanawiania zasad architektonicznych, polityk, standardów i architektury referencyjnej
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji i efektywnego przekonywania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych do swoich rozwiązań technicznych
 • Zrozumienie, w jaki sposób działają procesy biznesowe w organizacji w tym modele biznesowe i operacyjne (mile widziane w branży retail/ecommerce)
 • Wysokie umiejętności rozwiązywania problemów i komunikacji
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Mile widziane:

 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu Big Data. AI, ML
 • Praktyczna znajomość platform danych, magazynów, narzędzi raportowania i wizualizacji (Serwer SQL, Databricks i PowerBI)
 • Znajomość w stopniu bardzo dobrym jeden z języków programowania: .NET, Python, Java
 • Doświadczenie w projektach z obszaru Data Engineering, Big Data i/lub Cloud z wykorzystaniem technologii Spark, Synapse, Databricks, Big Query, Snowflake

Oferujemy:

 • Kontrakt B2B - jako formę zatrudnienia
 • Możliwość pracy zdalnej lub w modelu hybrydowym
 • Pracę w międzynarodowej firmie prężnie rozwijającej się na rynku
 • Pracę w e-commerce, Spółce, która zgarnia niemalże wszystkie nagrody w branży i od kilku lat zajmuje czołowe miejsce w wielu rankingach
 • Możliwość bezpośredniej obserwacji na wynikach w dużej skali, jak tworzone rozwiązania zmieniają biznes
 • Pakiet benefitów pozapłacowych
 • Rabaty pracownicze na dostępne produkty

Umiejętności
NoSQL
architektura rozwiązań
Azure
ESB
Narzędzia
Laptop
Telefon służbowy
Środowisko pracy
Przełożony techniczny
Elastyczne godziny pracy
Opieka medyczna
 • Pakiet medyczny

Proces rekrutacji

- 14 dni
rozmowa wstępna (HR)
rozmowa techniczna

PKO BP Finat

Warszawa 250-300
Technologie i umiejętności
 • Java
 • .Net
 • Oracle
 • C++
 • XML
 • JavaScript
 • Python
 • Docker
 • Kotlin
 • Cobol

Zobacz podobne ogłoszenia