Specjalista DevOps

DevOps

Kredyt Inkaso SA
Mid
12 000 - 15 000
PLN
brutto / miesiąc (UoP)

Rekrutacja online
Umowa o pracę
ul. Jana Sawy 6, Lublin ul. Okrzei 32, Zamość ul. Domaniewska, Warszawa Wrocław
Praca zdalna
50%

Opis projektu

• Realny wpływ na stack technologiczny w organizacji

• Nastawienie organizacji na automatyzację

• Konteneryzacja jako standard


Twoje zadania

 • Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych i/lub wdrożeń technologii IT
 • Zdolności projektowania architektury rozwiązań automatyzacyjnych
 • Tworzenie oraz nadzór nad utrzymaniem ruchu CI/CD
 • Rozwijanie podejścia Infrastructure as a Code
 • Dbałość o aktualność i bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań

Kogo szukamy?

Administracja:

 • Wirtualizacja środowisk w tym wiedza z zakresu Vmware oraz umiejętność obsługi z poziomu powerCLI
 • Administracja systemami Windows/Linux (procesy, usługi, sieć) w tym umiejętność pisania skryptów (bash, powershell)
 • Umiejętność skalowania aplikacji i OS.
 • Konfiguracja środowisk HA
 • Umiejętność konfiguracji sieci, szczególnie w zakresie: Reverse proxy, Firewall, Load balancing, DNS, HTTP/HTTPS, SSL/TLS
 • Konteneryzacja i orkiestracja środowisk
 • Serwery sieci web (iis, nginx)


Programowanie:

 • Znajomość programowania obiektowego
 • Doświadczenie we wsparciu architektury opartej na mikro usługach
 • Ogólna wiedza z zakresu programowania w technologii .net i .net core
 • Kompilowanie rozwiązań przygotowanych przez zespół developerski (analiza logów kompilatora)
 • Umiejętność analizy wyników testów jednostkowych i testów integracyjnych
 • Konteneryzacja aplikacji .net
 • Obsługa systemu kontroli wersji
 • Praktyczna wiedza z zakresu http request. W tym umiejętność integrowania skryptów/aplikacji z zewnętrznymi serwisami udostępniającymi api
 • Praktyczna znajomość SQL


Narzędzia DevOps:

 • Narzędzia CI/CD w tym Jenkins, umiejętność konfiguracji deklaratywnej
 • Zarządzanie konfiguracją przy użyciu Ansible + AWX
 • Zarządzanie logami:
 • Umiejętność czytania zbieranych logów
 • Umiejętność pisania parserów
 • Wiedza w zakresie konfiguracji kolektorów logów
 • Monitoring aplikacji i systemów opartych na silniku nagios


Mile widziane:

 • Wiedza w zakresie RPA:
 • Robotyzacja aplikacji desktopowych
 • Robotyzacja aplikacji webowych
 • Wiedza w zakresie Security w tym bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo kolekcji logów, bezpieczeństwo wdrożeń, bezpieczne przechowywanie i współdzielenie haseł.
 • Znajomość chmury Azure

Umiejętności
powerCLI
Windows lub Lunux
HA
.NET
.NET Core
SQL
CI lub CD
Reverse proxy
Firewall
Ansible
Środowisko pracy
Opieka medyczna
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
Bonusy finansowe
 • Premie

Kredyt Inkaso SA

Lublin, Warszawa, Zamość 360
Technologie i umiejętności
 • Microsoft365, Windows

Zobacz podobne ogłoszenia