Senior Java Developer

T-Mobile Polska S. A.
Senior
Rekrutacja online
B2B
Warszawa
Praca zdalna
50%

Opis projektu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE zespół [

        <!ENTITY team_members "developer|analityk|tester|productOwner">

]>

<co:oferujemy>

                <współpraca model="B2B" />

                <praca zdalna="true" />

                <zespół role="&team_members;" minOccurs="5" maxOccurs="9" />

                <procesy_i_technologie>nowoczesne, skalowalne, rozproszone, wysokodostępne, chmurowe</procesy_i_technologie>

                <bonusy>

                               <opieka_medyczna/>

                </bonusy>

</co:oferujemy>

Twoje zadania

this = new Recruitment(“Senior Java Developer”);

public class ZakresTwoichZadan implements JavaDevelopment {

    private static int JAVA = 8; // 11

    private static final boolean MICROSERVICES = true;

    private static final String CECHY = "profesjonalny && dojrzały && doświadczony";

    private ScrumTeam zespół;

    private Backlog zadania;

// Tworzenie nowoczesnych aplikacji w architekturze mikroserwisów (Java SpringBoot) od etapu ich projektowania, implementacji, testowania, aż po ich dalszy rozwój i utrzymanie w modelu DevOps

@Autowired

public Design projektuj (List<Backlog> stories) { ... }

public SoftAndConf koduj (Req wymagania) { ... }

public boolean testuj (Soft soft) { ... }

// Udział w automatyzacji procesów oraz wdrożeń na środowiska chmurowe (private/public cloud)

public Process automatyzuj (CICD techniki) { ... }

public DevOps wdrażaj (Soft soft, Env env) { ... }

public DevOps utrzymuj (Soft soft, Env env) { ... }

// Praca dojrzałym, wysoko doświadczonym zespole Scrum-owym profesjonalistów

private Success współpracuj( Team team, Member ja) throws UczSieIStaleRozwijajExeption { ... }

@Test

public void dołącz () {

Team t = new Team(team);

Assert.assertEquals(t.getMinRequired(), ja.getUmiejetności().getDoświadczenia() );

Assert.assertEquals("Witamy!", t.add(ja).validate(CECHY).asText() );

}

}

Kogo szukamy?

// czego_oczekujemy.json

{

                "doświadczenie" : {

                               "rola" : "Java Developer",

                               "java" : [ 8, 11 ],

                               "lat" : "5+",

                               "model_pracy" : [ "Agile", "Scrum", "SAFe", "Kanban" ]

                },

                "umiejętności" : [ "projektowanie", "kodowanie", "testowanie", "dokumentowanie", "DevOps" ],

                "technologie" : [ "Spring", "mikroserwisy", "CI/CD", "GIT", "Maven|Gradle", "JUnit", "REST", "SOAP", "JSON", "XML" ],

                "bazyDanych" : {

                               "SQL" : [ "PostreSQL", "Oracle" ],

                               "NOSQL" : [ "Redis", "MongoDB", "Cassandra" ]

                               },

                "cloud" : [ "kubernetes", "docker", "AWS" ],

                "wzorceIPraktyki" : [ "GoF", "TDD", "BDD", "DDD" ],

                "wysokieZdolności" : [ "analityczne", "interpersonalne" ],

                "wykształcenie" : { "wyższe" : "techniczne", "_preferowane_kierunki" : "informatyczne" },

                "języki" : { "polski" : true, "angielski" : "B2+" }

}

Umiejętności
Java
SQL
NoSQL
Agile
Kubernetes
Docker
AWS
Zarządzanie projektami
Metodyka
Agile, SCRUM
Software do zarządania projektami
JIRA
Możliwość zmiany projektu
Narzędzia
Laptop
Dodatkowy monitor
Słuchawki
Osobista szafka
Telefon służbowy
Środowisko pracy
Open space
Elastyczne godziny pracy
Opieka medyczna
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
Kuchnia
 • Zimne napoje
Rozwój
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Książki
Parking
 • Parking dla samochodów
 • Parking dla rowerów
Inne
 • Imprezy integracyjne
 • Prysznic
 • Pokój relaksu
 • Pokój zabaw dla dzieci

T-Mobile Polska S. A.

Warszawa 4500
Technologie i umiejętności
 • Linux
 • Java
 • J2EE

Zobacz podobne ogłoszenia