Starszy Programista PHP

PKO BP Finat
Senior
Rekrutacja online
B2B
lub zdalnie, Warszawa
Praca zdalna
80%

Opis projektu

Projekt dla Sektora Publicznego

Twoje zadania

 •  Wytwarzanie wydajnego, skalowalnego oraz stabilnego oprogramowania;
 • Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
 • Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu, który operuje na bardzo dużych wolumenach danych;
 • Udział w optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania: Continous Integration, zapewnienie jakości, dobór technologii;
 • Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting, Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
 • Wykonywanie code review na pull-requestach;
 • Wsparcie dla procesu – git-flow;
 • Szacowanie pracy w ramach przyszłych projektów;
 • Coaching w ramach małych zespołów;
 • Kierowanie małymi zespołami wytwórczymi (do 5 osób);
 • Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy
 • udział w szkoleniach technicznych;
 • przygotowywanie krótkich szkoleń wewnętrznych dla pozostałych członków zespołu;
 • opisywanie tips&tricks na Confluence.


Kogo szukamy?

 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z frameworkiem PHP;
 • Znajomość zagadnień SOLID, TDD, GitFlow;
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy z systemami UNIX
 • Znajomość i doświadczenie z technologiami:
 • PHP 5 i wzwyż
 • JPA i/lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Doctrine, RedBeanPHP, Eloquen
 • relacyjną bazą danych SQL;
 • dowolny z serwerów aplikacyjnych np. Zend Server, appserver.io
 • webserwisy SOAP oraz REST;
 • jedna z technologii front-endowych: Symfony 2, Phalcon, Laravel4, Yii, Zend Framework;
 • top 10 podatności OWASP;
 • bardzo dobra znajomość systemu wersjonowania GIT;
 • znajomość bibliotek wspierających testowanie np. PHPUnit, Codeception, Behat;

 Mile widziane:

doświadczenie z szynami ESB (np. Mule ESB);

• znajomość Groovy, Docker, Gradle;

• znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Spock, Selenium;

• znajomość narzędzi do testów obciążeniowych LoadUI, JMeter;

• znajomość elastic search.


Umiejętności
PHP
JPA
Symfony
Zend Framework
Phalcon
Środowisko pracy
Opieka medyczna
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny

PKO BP Finat

Warszawa 250-300
Technologie i umiejętności
 • Java
 • .Net
 • Oracle

Zobacz podobne ogłoszenia