Starszy Kierownik Projektu

PKO BP Finat
Senior
Rekrutacja online
B2B
Warszawa
Praca zdalna
70%

Opis projektu

Projekt w Sektorze Publicznym

Twoje zadania

a) Planowanie i kierowanie realizacją dużych projektów informatycznych;

b) Budowa i zarządzanie zespołem projektowym w strukturach macierzowych;

c) Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu;

d) Koordynacja działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego;

e) Monitorowanie i kontrola prac projektowych;

f) Zarządzanie ryzykiem projektowym;

g) Zarządzanie zmianami do planu bazowego projektu;

h) Współpraca z użytkownikami końcowymi, zespołem wewnętrznych specjalistów oraz dostawcami zewnętrznymi;

i) Nadzorowanie prac kilkunastoosobowego zespołu projektowego oraz pośrednio – kilkudziesięcioosobowego zespołu dostawcy;

j) Tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej oraz zapewnienie jej prawidłowego przepływu i jakości;

k) Cykliczne raportowanie statusu prowadzonych projektów;

l) Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy;

m) Coaching podległych kierowników zespołów oraz członków zespołu wsparcia zarządzania projektem;

n) Prowadzenie warsztatów w zakresie zasad zarządzania projektem dla podległego zespołu projektowego.


Kogo szukamy?

a) Minimum 7 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych w pełnym cyklu realizacji, począwszy od analizy, poprzez implementację po wdrożenie (mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu projektów dla sektora publicznego);

b) Zarządzanie co najmniej 3 projektami o budżecie ponad 5 mln PLN każdy potwierdzone kontaktem referencyjnym dla każdego z nich;

c) Praktyczna znajomość metodyk prowadzenia projektów w stopniu zaawansowanym (potwierdzona certyfikatem np. PRINCE2 Practitioner, PMP, Agile PM);

d) Doświadczenie w budowaniu struktur zarządzania projektem oraz organizacji procesów zarządczych w projekcie;

e) Praktyczna znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania, w tym znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań dla tworzonych systemów informatycznych;

f) Wiedza z zakresu budowy i projektowania systemów informatycznych;

g) Umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy;

h) Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy w strukturach macierzowych;

i) Umiejętności przywódcze oraz budowania efektywnego zespołu;

j) Doświadczenie w zarządzaniu relacjami z zewnętrznym klientem biznesowym;

k) Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty;

l) Doświadczenie w prowadzeniu formalnej dokumentacji projektowej;

m) Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i spotkań projektowych;

n) Doświadczenie w zarządzaniu interdyscyplinarnym zespołem projektowym;

o) Umiejętność efektywnego egzekwowania zleconych prac;

p) Umiejętności komunikacyjne i gotowość do wystąpień publicznych.


Zarządzanie projektami
Metodyka
PRINCE2 Practitioner, PMP, Agile PM
Narzędzia
Laptop
Dodatkowy monitor
Telefon służbowy
Środowisko pracy
Opieka medyczna
  • Pakiet medyczny
  • Pakiet medyczny dla rodziny

PKO BP Finat

Warszawa 250-300
Technologie i umiejętności
  • Java
  • .Net
  • Oracle

Zobacz podobne ogłoszenia