• Obsługa narzędzi systemowych wspierających procesy prewencji i detekcji zagrożeń w obszarze kart płatniczych
 • Stały rozwój mechanizmów zapobiegających nadużyciom w obszarze kart płatniczych oraz umożliwiających ich wykrywanie
 • Przedstawianie wniosków i projektów usprawnień procesów biznesowych mających na celu zmniejszenie ryzyka operacyjnego Banku z tytułu nadużyć w obszarze kart płatniczych
 • Przygotowanie raportów okresowych oraz analiz ad hoc dotyczących obszaru prewencji i detekcji nadużyć
 • Analiza reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych Banku

 • Ciekawą współpracę z ekspertami z wielu dziedzin
 • Kontakt z nowymi technologiami i rozwiązaniami korporacyjnymi
 • Możliwości rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • Umowę o pracę oraz opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego

 • Znajomość zasad funkcjonowania kart płatniczych oraz płatności mobilnych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PP) poparta praktycznym doświadczeniem
 • Dobra znajomość języka SQL, T-SQL oraz narzędzia Power BI
 • Znajomość systemów Jira i Confluence
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bieżącą komunikację

Mile widziane:

 • Znajomość języka programowania Python

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.