• Ocena i analiza zagrożeń technicznych aspektów implementacji rozwiązań chmurowych tj. Azure, Third-party SaaS
 • Analiza luk, ocena ryzyka, audyt zgodności rozwiązań i usług na styku on-premise oraz cloud, opracowanie rekomendacji zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami bezpieczeństwa uwzględniając w zakresie wymogi regulacyjne min. Rekomendacja D UKNF, Komunikat Chmurowy UKNF
 • Udział w projektach biznesowych i technologicznych, które swoim zakresem obejmują integracje usług on-premise z usługami chmurowymi
 • Wsparcie przy implementacji mechanizmów bezpieczeństwa chmury - Identity, governance, infrastructure za pomocą rozwiązań Defender

 • Uczestnictwo w projektach infrastrukturalnych IT oraz wdrożeniach rozwiązań bezpieczeństwa w obszarze chmury
 • Możliwość poznania zagrożeń kierowanych na banki i ich klientów
 • Realny wpływ na organizację, efektywność i bezpieczeństwo kluczowych procesów Banku Millennium
 • Dobra atmosfera oparta na współpracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Umowę o pracę oraz prywatną opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego

 • Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze technicznego bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych
 • Certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i architektury rozwiązań chmurowych np. (SC-900,AZ-500, SC-100)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Mile widziane:

 • Certyfikaty branżowe w zakresie bezpieczeństwa IT (CCSK, CCSP, CompTIA Security/Cloud+, OSCP)
 • Znajomość regulacji sektora finansowego oraz standardów rynkowych obejmujących swoim obszarem rozwiązania chmurowe tj. Komunikat Chmurowy UKNF, Rekomendacja D UKNF, EBA, UKSC, NIST
 • Znajomość AWS

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.