• Budujemy nowoczesne i innowacyjne procesy dla Klientów w bankowości elektronicznej i tradycyjnej
 • Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, wspieramy użytkowników na etapie definiowania wymagań biznesowych
 • Po dokładnym zrozumieniu istoty projektu tworzymy koncepcje rozwiązań funkcjonalnych i systemowych – projektujemy procesy, makiety ekranów użytkownika, modelujemy reguły biznesowe itp.
 • Uczestniczymy w projektowaniu technicznym rozwiązań – np. zajmujemy się zagadnieniami integracji modułów wymaganych do realizacji procesu (SOA).
 • Adresujemy zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością rozwiązań klasy enterprise w środowisku bankowym
 • Wspieramy użytkowników na etapie testów i koordynujemy proces wdrożenia.
 • Dbamy o stały rozwój rozwiązań dostarczanych biznesowi i architektury systemów (development in-house)
 • Pracujemy w metodykach zwinnych (SCRUM, Agile PM)

 • Zatrudnienie w stabilnej instytucji bankowej wykorzystującej najnowsze technologie
 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w zespole zarządzania projektami informatycznymi
 • Stałą umowę o pracę wraz z wraz podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu i premią kwartalną
 • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich
 • Pracowniczą kawiarnię ze zniżkami na oferowane napoje oraz posiłki
 • Możliwość korzystania z platformy myBenefit
 • Pracę w systemie hybrydowym

 • Min. 8-letnie doświadczenie w obszarze analizy systemowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie zdobywania oraz prawidłowej interpretacji wymagań użytkowników oraz zamianę tych wymagań na specyfikację dla dewelopera
 • Praktyczna umiejętność analizy i porządkowania potrzeb i wymagań funkcjonalnych Klienta, poparta doświadczenie projektowym w dużych projektach
 • Wyśmienite umiejętności komunikacyjne, w tym biegłość w zarządzaniu wymaganiami i ich priorytetami w otoczeniu wielu interesariuszy
 • Umiejętność modelowania systemów IT, w tym biegłość w posługiwaniu się min. jednym narzędziem case (preferowany Enterprise Architect)
 • Bardzo dobra znajomość języka UML
 • Umiejętność projektowania rozwiązań w oparciu o mikroserwisy oraz dokumentowania usług REST za pomocą Swagger / YAML
 • Znajomość zagadnień integracyjnych (SOA, Web Services, REST) oraz narzędzi typu SOAP UI lub Postman
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość SQL

 Mile widziane:

 • Potwierdzona doświadczeniem znajomość domeny bankowych kredytów dla sektora dużych przedsiębiorstw
 • Praktyczna znajomość technik user story mapping, event storming
 • Znajomość zagadnień związanych z architekturą rozproszonych systemów IT
 • Znajomość nowoczesnych wzorców projektowych
 • Znajomość zagadnień UX/UI

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.