• utrzymywaniem i rozwijaniem całej technologii infrastruktury Linux,
 • inżynierią rozwiązań związanych z administracją systemów dla różnych potrzeb projektowych i operacyjnych,
 • utrzymywaniem najlepszych praktyk zarządzania systemami i usługami we wszystkich środowiskach,
 • wyszukiwaniem usterek, analizą i rejestrowaniem informacji do raportowania wyjątków wydajnościowych,
 • proaktywnym monitorowaniem wydajności systemu i planowaniem pojemności,
 • zarządzaniem, koordynowaniem i wdrażaniem aktualizacji oprogramowania, łatek i poprawek na serwerach, stacjach roboczych,
 • tworzeniem i modyfikowaniem skryptów lub aplikacji do wykonywania zadań,
 • udzielaniem informacji zwrotnej na temat sposobów poprawy stabilności, bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności środowiska,
 • współpracą z innymi zespołami i członkami zespołu w celu opracowania strategii automatyzacji i procesów wdrażania.

 • doświadczenie zawodowe jako administrator Linux,
 • znajomość Linuksa: RedHat, CentOS, Debian itp.,
 • doświadczenie praktyczne z MySQL i/lub MariaDB,
 • znajomość zarządzania VMWare i SAN oraz pojęć z nimi związanych,
 • wiedza z zakresu Shell, Perl i/lub Python,
 • znajomość protokołów takich jak DNS, HTTP, LDAP, SMTP i SNMP,
 • dodatkowe certyfikaty Linuksa (RHCT, RHCE i LPIC) będą dodatkowym atutem,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość konfiguracji i utrzymania środowiska do konteneryzacji, 
 • umiejętności rozwiązywania problemów i komunikacji.

ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 50% krajowego potencjału produkcyjnego oraz największym producentem koksu w Europie. W naszych 6 oddziałach zlokalizowanych w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje ok. 10 tysięcy osób. 

Pozycja największej firmy hutniczej w Polsce i przynależność do wiodącej grupy stalowo-wydobywczej na świecie zobowiązuje. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, która zakłada produkcję w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe. 

Nasz dział IT opracowuje i implementuje nowoczesne rozwiązania wspierające procesy produkcyjne. Wspólnie rozszerzamy i usprawniamy m.in. informatyczne systemy śledzenia produkcji oraz pracujemy nad koncepcją IoT, opartą o inteligentne urządzenia zdolne do wzajemnej komunikacji. 

Towarzyszą nam fascynujące analizy, symulacje, wymiana doświadczeń z najlepszymi ekspertami w branży oraz przekonanie, że nasza pasja przekuta w stal buduje nowoczesny świat :)