Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie i dokumentowanie wymagań
 • Uczestnictwo w spotkaniach i dokumentowanie ustaleń
 • Doprecyzowanie i zamieszczenie zadań/historyjek w postaci zagadnień w JIRA i przypisanie do członków zespołu
 • Przygotowanie dokumentacji w Confluence
 • Przygotowanie opisu rozwiązań konkurencyjnych lub w innych projektach w danym zakresie (np. inne wdrożone systemy)
 • Weryfikacja i testy

Nasze wymagania

 • Niezbędna znajomość Notacji UML i BPMN i Formatów JSON i XML
 • Umiejętność pisania skryptów w SQL
 • Znajomość narzędzi Enterprise Architekt, Jira, Confluence
 • Głębokie zrozumienie przepływu danych pomiędzy systemami oraz integracji danych, np. znajomość pojęć:
 • Komunikacja synchronicznej/asynchronicznej
 • RestAPI, SOAP
 • Events/Commands
 • praca z brokerami komunikatów (mile widziany RabbitMQ)
 • Wiedza praktyczna z zakresu różnic pomiędzy systemami rozproszonymi (mikroserwisy), a monolitami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym sprawne czytanie dokumentacji
 • Umiejętność graficznego przedstawiania problemów i rozwiązań w postaci rysunków, wykresów, diagramów.
 • Umiejętność techniczna pozwalająca zrozumieć architekturę aplikacji
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej zawierającej m.in. zwięzłe i konkretne opisy koncepcji rozwiązań.
 • Zrozumienie problemów wydajnościowych i umiejętność optymalizacji systemów
 • Znajomość technik skalowania aplikacji (zarówno pionowego, jak i poziomego)

Firma działa od 20 lat, wdraża nowoczesne systemy wspierające zarządzanie marketingiem, sprzedażą, obsługą klienta w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i ochrony zdrowia.

Od początku działania posiadamy wyłączność na wdrażanie rozwiązania Pivotal CRM w Polsce. Mamy również własne produkty, które wdrażamy u kluczowych firm w swoich branżach.

Pracujemy w trybie projektowym, ale nie zatrudniamy "na projekt". Pracują z nami ludzie, dla których ważne jest połączenie stabilizacji zatrudnienia z rozwojem zawodowym. Tworzymy fajny, zaangażowany zespół.