• adaptowaniem i wdrażaniem modeli procesów technologicznych i logistycznych,
 • przygotowaniem i analizowaniem danych z wykorzystaniem analiz statystycznych, uczenia maszynowego i innych technik pod kątem optymalizacji modeli,
 • współpracą z komórkami wsparcia procesów produkcji w Zakładach ArcelorMittal Poland mającą na celu ciągłą poprawę procesów technologicznych,
 • wsparciem użytkowników w prawidłowej eksploatacji i utrzymaniu modeli.

 • tytuł magistra, magistra inżyniera lub doktora na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, fizyka, techniki sterowania, matematyka stosowana lub modelowanie i optymalizacja,
 • doświadczenie w programowaniu w języku C#- warunek konieczny,
 • znajomość C++, Python lub SQL będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość metod statystycznych, rachunku prawdopodobieństwa, metod i algorytmów optymalizacyjnych,
 • takie cechy jak skrupulatność, samodzielność i dociekliwość,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość aplikacji pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (minimum na poziomie B2).

ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 50% krajowego potencjału produkcyjnego oraz największym producentem koksu w Europie. W naszych 6 oddziałach zlokalizowanych w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje ok. 10 tysięcy osób. 

Pozycja największej firmy hutniczej w Polsce i przynależność do wiodącej grupy stalowo-wydobywczej na świecie zobowiązuje. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, która zakłada produkcję w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe. 

Nasz dział IT opracowuje i implementuje nowoczesne rozwiązania wspierające procesy produkcyjne. Wspólnie rozszerzamy i usprawniamy m.in. informatyczne systemy śledzenia produkcji oraz pracujemy nad koncepcją IoT, opartą o inteligentne urządzenia zdolne do wzajemnej komunikacji. 

Towarzyszą nam fascynujące analizy, symulacje, wymiana doświadczeń z najlepszymi ekspertami w branży oraz przekonanie, że nasza pasja przekuta w stal buduje nowoczesny świat :)