Dołączając do Pracowni Rozwoju Algorytmów w Systemach C4ISR w naszej firmie, będziesz odpowiedzialny za realizację zadań związanych z opracowaniem systemów rozpoznania oraz automatyzacji i wspomagania dowodzenia, w szczególności za rozwój oprogramowania odpowiedzialnego za fuzję danych z wielu sensorów (radarów).

 • implementację algorytmów i rozwiązań w języku C++,
 • projektowanie algorytmów,
 • prowadzenie symulacji komputerowych,
 • projektowanie i przeprowadzanie testów oprogramowania,
 • tworzenie dokumentacji technicznej.

 • ciekawą, odpowiedzialną, ambitną oraz stabilną pracę, 
 • stały rozwój kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy dzięki działaniu w zespole profesjonalistów oraz rozbudowanemu systemowi szkoleń, 
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B, 
 • pakiet benefitów firmowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty Multisport, Medicover Sport, dostęp do internetowej poradni psychologicznej, atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych), 
 • dostęp do najnowocześniejszej technologii, 
 • dofinansowanie kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich, 
 • możliwość realizacji prac doktorskich z zakresu tematyki badawczej firmy, 
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się czołowej firmie badawczo-rozwojowej branży zbrojeniowej w Polsce.

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, fizyka techniczna lub inne pokrewne),
 • znajomość algorytmów numerycznych i umiejętność ich implementacji,
 • umiejętność programowania w języku C++,
 • umiejętność stosowania metod optymalizacji,
 • chęć szybkiego uczenia się oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy,
 • umiejętność rozwiązywania problemów poprzez szukanie niestandardowych rozwiązań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym (minimum B2),
 • cechy osobowości pozwalające na efektywną pracę w zespole projektowym,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu przyznania certyfikatu bezpieczeństwa.

Mile widziane

 • znajomość zagadnień związanych ze statystyką matematyczną,
 • znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk programowania,
 • doświadczenie w pracy w roli członka zespołu dużych projektów informatycznych,
 • znajomość Pythona lub innego języka skryptowego,
 • znajomość systemu kontroli wersji Git,
 • doświadczenie w pracy w środowisku Matlab.

Jesteśmy pionierem w Europie Środkowej w zakresie produkcji systemów radiolokacyjnych, wspomagania rozpoznania, dowodzenia oraz systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach wytyczając nowe granice możliwości technicznych, które zwiększają bezpieczeństwo Polski. Opracowując systemy o wysokim stopniu złożoności łączymy stosowanie sprawdzonych rozwiązań pozostawiając przestrzeń do eksperymentowania i wniesienia nowej perspektywy, która pozwoli udoskonalać obecne rozwiązania. Dołączając do naszego Zespołu Badań i Rozwoju będziesz projektować przełomowe systemy dla Sił Zbrojnych RP i testować je na poligonach.

Razem z nami:

 • twórz i rozwijaj autonomiczne programy systemów uzbrojenia,
 • projektuj nowe doświadczenia użytkownika w zakresie systemów rozpoznania,
 • wdrażaj innowacje w laboratorium na terenie Spółki i na terenie jednostek wojskowych.

Poszukujemy osób które:

 • chcą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w innowacyjnych, ambitnych, unikatowych i długoterminowych projektach,
 • chcą rozwijać się poprzez współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i naukową,
 • cenią stabilizację zatrudnienia, przyjazne środowisko pracy oraz równowagę między życiem osobistym i zawodowym.

Zapewniamy ciekawą pracę w projektach, które umożliwiają stałe poszukiwanie nowych koncepcji i rozwiązań w celu tworzenia innowacyjnych produktów wykorzystujących najnowsze technologie przy jednoczesnym spełnianiu najnowszych standardów NATO oraz rygorystycznych wymogów niezawodnościowych. Efekty pracy całych zespołów pozwalają stale poszerzanie oferty firmy o nowoczesne rozwiązania w pełni dostosowane do wymagań współczesnego pola walki.

Praca w PIT-RADWAR daje możliwość udziału w pełnym cyklu życia wyrobów od analizy i określenia wymagań, poprzez projektowanie, produkcję, badania zakładowe i poligonowe prowadzone w ramach prac badawczo-rozwojowych we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP.

PIT-RADWAR dodatkowo daje możliwość rozwoju przez udział w pracach grup roboczych NATO oraz zapewnia wsparcie podczas pisania prac magisterskich i doktorskich.