Architekt oprogramowania (systemy bezzałogowe, dowodzenia i rozpoznania)

Celem stanowiska jest tworzenie architektury dla systemów rozproszonych przeznaczonych do wspomagania procesów rozpoznania, planowania działań oraz kierowania walką.

Systemy te dostarczają narzędzi do pracy grupowej w oparciu o mapę taktyczną i posiadają szereg dedykowanych funkcjonalności specjalistycznych (np. ostrzeganie o zagrożeniach, planowanie trasy, wyznaczanie pokryć, agregacja informacji, rekomendowanie, itp.). Istotnym elementem tworzonego oprogramowania jest zbieranie, filtrowanie, agregacja i prezentacja przetwarzanych informacji na mapach cyfrowych (2D, 3D). Oprogramowanie musi również zapewniać wysoką dostępność informacji (czas, zakres), spójność informacji (wiarygodne informacje o kluczowym znaczeniu) oraz odporność na uszkodzenia w dynamice walki (np. zniszczenie elementów infrastruktury).

Oprogramowanie tworzone jest w architekturze zorientowanej na usługi, gdzie poszczególne jego podsystemy i komponenty mogą powstawać z użyciem rożnych stosów technologicznych (JAVA, C++, .NET), każdorazowo biorąc pod uwagę potrzeby i istotne uwarunkowania w projekcie. Kluczowe funkcjonalności biznesowe systemów są udostępniane dla użytkowników jako aplikacje typu desktop. Narzędzia wspomagające, monitorujące i zarządzające często przyjmują postać aplikacji Web i są dostępne przez przeglądarkę internetową.

Twój zakres obowiązków:

 • analiza wymagań i dekompozycja funkcjonalna systemu,
 • specyfikacja wymagań na system i jego komponenty,
 • ocena wykonalności i akceptacja wymagań technicznych
 • zaproponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii oraz dokumentów normatywnych
 • oszacowanie pracochłonności realizacji oprogramowania,
 • nadzór merytoryczny nad procesem wytwarzania oprogramowania oraz testami integracyjnymi,
 • prowadzenie dokumentacji do projektowanej architektury,
 • koordynacja prac implementacyjnych i integracyjnych zespołu wewnętrznego oraz poddostawców,
 • współpraca z analitykami systemowymi oraz Użytkownikiem,
 • wsparcie w testach wewnętrznych oraz akceptacyjnych (UAT).

 • ciekawą, odpowiedzialną, ambitną oraz stabilną pracę,
 • stały rozwój kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy dzięki działaniu w zespole profesjonalistów oraz rozbudowanemu systemowi szkoleń,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • pakiet benefitów firmowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty Multisport, Medicover Sport, dostęp do internetowej poradni psychologicznej, atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych),
 • dostęp do najnowocześniejszej technologii,
 • dofinansowanie kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich,
 • możliwość realizacji prac doktorskich z zakresu tematyki badawczej firmy,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się czołowej firmie badawczo-rozwojowej branży zbrojeniowej w Polsce.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka, elektronika i telekomunikacja lub pokrewne,
 • umiejętność definiowania i dokumentowania architektury oprogramowania w notacji UML,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu w co najmniej jednym z języków: JAVA, C++ lub C#,
 • praktyczna znajomość wzorców projektowych i architektonicznych,
 • wiedza w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • chęć budowania wiedzy dziedzinowej,
 • znajomość technik oraz narzędzi wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania (szczególnie CI)
 • znajomość UML w zakresie kluczowych konceptów i notacji,
 • doświadczenie w programowaniu i projektowaniu rozwiązań z wykorzystaniem GIS oraz warstwy middleware, szczególnie w obszarze systemów reaktywnych
 • wiedza w zakresie funkcjonowania i budowy systemów informatycznych (systemy operacyjne, protokoły i urządzenia sieciowe) oraz systemów łączności,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole.

Jesteśmy pionierem w Europie Środkowej w zakresie produkcji systemów radiolokacyjnych, wspomagania rozpoznania, dowodzenia oraz systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach wytyczając nowe granice możliwości technicznych, które zwiększają bezpieczeństwo Polski. Opracowując systemy o wysokim stopniu złożoności łączymy stosowanie sprawdzonych rozwiązań pozostawiając przestrzeń do eksperymentowania i wniesienia nowej perspektywy, która pozwoli udoskonalać obecne rozwiązania. Dołączając do naszego Zespołu Badań i Rozwoju będziesz projektować przełomowe systemy dla Sił Zbrojnych RP i testować je na poligonach.

Razem z nami:

 • twórz i rozwijaj autonomiczne programy systemów uzbrojenia,
 • projektuj nowe doświadczenia użytkownika w zakresie systemów rozpoznania,
 • wdrażaj innowacje w laboratorium na terenie Spółki i na terenie jednostek wojskowych.

Poszukujemy osób które:

 • chcą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w innowacyjnych, ambitnych, unikatowych i długoterminowych projektach,
 • chcą rozwijać się poprzez współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i naukową,
 • cenią stabilizację zatrudnienia, przyjazne środowisko pracy oraz równowagę między życiem osobistym i zawodowym.

Zapewniamy ciekawą pracę w projektach, które umożliwiają stałe poszukiwanie nowych koncepcji i rozwiązań w celu tworzenia innowacyjnych produktów wykorzystujących najnowsze technologie przy jednoczesnym spełnianiu najnowszych standardów NATO oraz rygorystycznych wymogów niezawodnościowych. Efekty pracy całych zespołów pozwalają stale poszerzanie oferty firmy o nowoczesne rozwiązania w pełni dostosowane do wymagań współczesnego pola walki.

Praca w PIT-RADWAR daje możliwość udziału w pełnym cyklu życia wyrobów od analizy i określenia wymagań, poprzez projektowanie, produkcję, badania zakładowe i poligonowe prowadzone w ramach prac badawczo-rozwojowych we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP.

PIT-RADWAR dodatkowo daje możliwość rozwoju przez udział w pracach grup roboczych NATO oraz zapewnia wsparcie podczas pisania prac magisterskich i doktorskich.