• koordynować przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych,
 • monitorować przestrzeganie procedur ochrony informacji i danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych urzędu, 
 • opracowywać standardy i procedury w zakresie bezpieczeństwa oraz analiz, rejestrów, raportów, nadzór nad wykonywaniem umów w zakresie ochrony danych osobowych. 

Więcej szczegółów na temat tej oferty znajdziesz tutaj

 • umowę o pracę, 
 • dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę), 
 • rozwój zawodowy, 
 • trzynaste wynagrodzenie, 
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, 
 • szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny, 
 • zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

 • wykształcenia wyższego I lub II stopnia, 
 • minimum 5-letniego stażu pracy, 
 • powyżej 4-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych, bezpieczeństwie wewnętrznym, 
 • kompetencji: identyfikacji z urzędem, dążenia do rezultatów, komunikacji, sumienności, współpracy, obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Nr ref. ogłoszenia: UM/7432/2024/IT/ROU

Żeby dowiedzieć się więcej o pracodawcy zajrzyj tutaj

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa