Aplikuj na Akademię Accenture i weź udział w programie, który pozwoli Ci rozwinąć umiejętności konsultingowe bądź developerskie i umożliwi stanie się częścią ogromnego ekosystemu projektów Salesforce – 8 milionów miejsc pracy na świecie związanych z Salesforce oraz ponad 200 000 certyfikowanych specjalistów zajmujących się rozwiązaniami chmurowymi, głównie z obszaru CRM.

90% firm z listy Fortune 500 używa Salesforce!

4-tygodniowy, płatny program, wyposaży Cię w wiedzę oraz dostarczy niezwykle pożądanych kompetencji na rynku. Pod naszymi skrzydłami będziesz miał/miała unikatową możliwość przygotowania się do roli Konsultanta/Konsultantki bądź Developera/Developerki Salesforce! 

Podczas dwóch pierwszych tygodni Akademii zapoznasz się z podstawami Salesforce, zasadami prowadzenia projektów, przydatnymi narzędziami oraz deklaratywnymi mechanizmami automatyzacji procesów.  

W trzecim tygodniu programu zyskasz specjalistyczną wiedzę odpowiednią do obranej przez Ciebie ścieżki (Konsultanta/Konsultantki lub Developera/Developerki) m.in.: 

 • Zbieranie wymagań (Konsultant/Konsultantka)
 • Zaawansowane operacje na danych (Konsultant/Konsultantka)
 • Programowanie w języku APEX (Developer/Developerka)
 • Najpopularniejsze sposoby integracji w Salesforce(Developer/Developerka)

Czwarty tydzień pozwoli Ci sprawdzić dotychczas zdobyte umiejętności. Weźmiesz udział w projekcie we współpracy zarówno z innymi Konsultantami/Konsultantkami, jak i Developerami/Developerkami. Połączycie siły, aby sprostać wspólnemu celowi. Efekty tego ćwiczenia zaprezentujecie innym uczestnikom programu, a także naszym ekspertom, którzy będą jednocześnie Waszymi mentorami przez cały miesiąc.

Co możemy Ci zaoferować:

 • Płatne, 4-tygodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w projektach dla największych firm świata w Accenture Polska
 • Płatny 3-miesięczny staż do końca listopada 2024 po zakończeniu szkolenia
 • Naukę od najlepszych ekspertów Salesforce na rynku, którzy wprowadzą Cię w fascynujący świat technologii
 • Kompleksowy rozwój umiejętności technicznych i biznesowych
 • Przygotowanie do pierwszej certyfikacji Salesforce

Akademia odbywa się hybrydowo – Warszawa/Kraków oraz online - osoby z innych miast również mogą brać udział w rekrutacji

Zastanawiasz się? Poznaj kilka dodatkowych powodów, dla których warto dołączyć do Akademii:

 • Masz ogromne szanse na start! Przewiduje się powstanie nawet 19 tys. nowych miejsc pracy w Polsce do roku 2026.
 • Accenture jest #1 partnerem Salesforce, a to oznacza, że mamy dostęp do najciekawszych projektów na rynku.
 • Nasz zespół tworzą wspaniali ludzie, z którymi nigdy nie będziesz się nudzić.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Program rozpoczyna się 12.07.2024 r.

Na etapie aplikowania na nasze ogłoszenie prosimy o dopisek w CV z informacją, która ścieżka (Developerska/Konsultancka) najbardziej Cię interesuje.

Aby dołączyć do Akademii, wystarczy, że:

 • Studiujesz na kierunku biznesowym takim jak: Zarządzanie, Ekonomia, etc. lub technologicznym, m.in.: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Ekonometria, Metody Ilościowe i Big Data
 • Jesteś dyspozycyjny/dyspozycyjna w pełnym wymiarze godzin (40h/tyg) w okresie 12.07.-09.08 oraz jesteś nastawiony/nastawiona na dluższą współpracę po programie w wymiarze minimum 30h/tyg
 • Dobrze komunikujesz się w języku polskim i angielskim (min. B2)
 • Jesteś osobą, która lubi współpracować z innymi i sprawia Ci to radość
 • Znasz pakiet Microsoft Office

A także w zależności od interesującej Cię ścieżki, na którą chcesz aplikować: 

Ścieżka Developera/Developerki:

 • Znasz jeden z obiektowych języków programowania
 • Nie są Ci obce lub chętnie poznasz narzędzia i metodyki: GIT, VSCode/Intellij, Scrum

Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień CI/CD i javascript.

Ścieżka Konsultanta/Konsultantki:

 • Posiadasz doświadczenie w pracy projektowej i/lub pracy z systemami informatycznymi (zwłaszcza systemami CRM)
 • Dobrze radzisz sobie z analizą procesów biznesowych

Dodatkowym atutem będzie znajomość relacyjnych baz danych i SQL.

Apply for Internship Accenture and start your career !!

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

When applying please enclose the below statements:

I hereby consent to the processing of my personal data by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive), necessary to carry out the recruitment process by Accenture . At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority.

I hereby also consent to the processing of my personal data for future recruitment proceedings held by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive). At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority.

Równe szanse zatrudnienia   

 Wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia powinny być podejmowane bez względu na wiek, rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie, status osoby niepełnosprawnej, status weterana, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, stan cywilny, status obywatelski lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez prawo federalne, stanowe lub lokalne.    

Kandydaci do pracy nie będą zobowiązani do ujawniania zatartych wyroków podczas procesu rekrutacji.                                                        

Accenture zależy na oferowaniu możliwości zatrudnienia weteranom – zarówno mężczyznom, jak i kobietom doświadczonym w służbie naszemu krajowi.

Accenture jest globalną firmą, świadczącą profesjonalne usługi w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 branż oferujemy usługi w obszarach: Strategy & Consulting, Song, Technology i Operations przy wykorzystaniu największej na świecie sieci centrów zaawansowanych technologii i inteligentnych operacji. Zatrudniamy 710 000 pracowników, którzy w codziennej pracy wykorzystują potencjał nowych technologii i ludzkiej kreatywności, świadcząc usługi dla Klientów w ponad 120 krajach. Accenture wykorzystuje innowacje do tworzenia wartości i wspólnego sukcesu dla klientów, partnerów i społeczności. W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje w nich ponad 8 600 pracowników. Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: accenture.com/pl-pl