• Odpowiedzialność za rozpoznanie potrzeb klientów dzięki wykorzystaniu rozwiązań zaawansowanej analityki danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
 • Kreowanie inicjatyw analitycznych, których celem jest ciągła poprawa procesu budowy spersonalizowanych relacji z klientem
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, w szczególności: segmentacje klientów, modele predykcyjne i systemy rekomendacji
 • Tworzenie i rozwój feature store oraz data martów analitycznych przy współpracy z jednostkami IT
 • Rozwój platformy obliczeniowej umożliwiającej prototypowanie, implementację oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w oparciu o komponenty open source

Rodzaj zatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę hybrydową (w wymiarze 60% z biura/40% zdalnie)
 • Benefity pozapłacowe, m.in prywatną opiekę medyczną oraz dostęp do platformy kafeteryjnej MyBenefit
 • Współudział w tworzeniu rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego od etapu tworzenia wymagań do wdrożenia
 • Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi
 • Realny wpływ na transformację i rozwój środowiska analitycznego (w tym rozwiązania chmurowe)
 • Okazję do bliskiej współpracy z wieloma jednostkami banku przy realizacji ambitnych i nieszablonowych projektów
 • Pracę w zespole nastawionym na dzielenie się wiedzą
 • Możliwość podejmowania własnych inicjatyw i ich prowadzenia
 • Zniżki w naszej kawiarni pracowniczej Green Caffe Nero

 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w analityce biznesowej, analityce predykcyjnej lub przetwarzaniu danych (mile widziane w instytucji finansowej lub telekomunikacyjnej)
 • Doświadczenie w budowie i wdrażaniu rozwiązań z użyciem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, np. modele klasyfikacyjne, segmentacyjne i rekomendacyjne
 • Doświadczenie projektowe w współpracy z jednostkami IT, biznesowymi oraz dostawcami zewnętrznymi
 • Wysokie zdolności analityczne, w tym umiejętność interpretacji danych i wyciągania wniosków
 • Bardzo dobra znajomość SQL i Python
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację

Mile widziane:

 • Praktyczne doświadczenie w pracy z: mlflow, PySpark, Databricks, Git
 • Doświadczenie w budowie i utrzymywaniu feature store / data martów

Bank Millennium

Bank Millennium

Warszawa
6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.