Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za utrzymanie, zarządzanie i rozwój systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego Banku, w szczególności rozwiązań chmurowych.

Twój zakres obowiązków:

 • Wsparcie we wdrożeniu systemów bezpieczeństwa teleinformatycznych Banku
 • Bieżące wsparcie w naprawie błędów oraz awarii związanych z utrzymywanymi przez Ciebie systemami bezpieczeństwa
 • Projektowanie mechanizmów kontrolnych, implementowanie ich w systemach monitorujących i monitorowanie działań związanych z bezpieczeństwem informacji oraz bieżąca współpraca z odpowiedzialnymi jednostkami w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń
 • Automatyzowanie powtarzanych czynności przy utrzymywaniu systemów bezpieczeństwa
 • Zbieranie i raportowanie informacji potrzebnych do określenia Kluczowych Wskaźników Efektywności - KPI wykorzystywanych do oceny efektywności realizowanych przez Zespół funkcji
 • Realizowanie usług jako druga linia wsparcia dla Zespołu Monitorowania Bezpieczeństwa

 • Ciekawą współpracę z ekspertami z wielu dziedzin
 • Dostęp do najnowszych technologii z dziedziny Cyber Security
 • Dużą samodzielność działania
 • Realny wpływ na organizację, efektywność i bezpieczeństwo kluczowych procesów Banku Millennium
 • Umowę o pracę oraz opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego

 • 4-letnie doświadczenie w podobnym zakresie (utrzymanie i rozwój) w technologiach Kubernetes security oraz Cloud security
 • Znajomość natywnego zestawu narzędzi bezpieczeństwa w chmurze MS Azure
 • Doświadczenie z innymi technologiami bezpieczeństwa, np. SIEM, AV/EDR, DLP, NDR, Web Proxy, Email Gateway, skaner podatność
 • Wiedza w zakresie standardów bezpieczeństwa i najlepszych praktyk

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami bezpieczeństwa teleinformatycznego w chmurach AWS i GCP
 • Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa w chmurze MS Azure
 • Certyfikacja CISM, CISSP lub podobne

Bank Millennium

Bank Millennium

6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.