DO struktur banku PKO BP poszukujemy osoby do zespołu developerskiego na stanowisko DATA ENGINEER.

Forma współpracy: B2B

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Analiza danych oraz przygotowywanie dla nich modeli logicznych i fizycznych,
 • Projektowanie i realizacja rozwiązań informatycznych w obszarze zasilania danych,
 • Praca z relacyjnymi bazami danych (Postgres Sql, Oracle)
 • Budowa procesów zasilań ETL – Power Center Informatica
 • Tworzenie i rozwijanie skonteneryzowanej aplikacji w technologii Python z użyciem framework Flask/Django oraz architektury mikroserwisów
 • Korzystanie z systemu operacyjnego Linux
 • Praca w środowisku chmurowym na Google Cloud Platform (Big Query, Cloud SQL, Kubernetes)
 • Automatyzacja cyklu życia aplikacji (GitLab, Jira, Jenkins i podobne)
 • Tworzenie koncepcji rozwiązań i implementacja rozwiązań w oparciu o wymagania i potrzeby biznesu
 • Wspieranie testów i wdrażania zmian w zakresie procesów zasilania danych,
 • Usuwanie incydentów i branie udziału w rozwiązywaniu problemów,
 • Wspieranie zespołu w zakresie rozwoju kompetencji w technologii Oracle / Posgres

 • Bardzo dobra znajomość i co najmniej kilkuletnie doświadczenia jako developer Data Engineer :

 -w obszarze procesów integracji danych za pomocą narzędzi ETLowych (Informatica Power Center)

- w obszarze technologii GCP (Big Query, Pub-Sub, Google Cloud Anthos, Cloud Storage Buckets,

- w programowaniu w języku Python (znajomość jednego z framework Python: Flask, Django)

- w projektowaniu i tworzeniu relacyjnych baz danych (PostgresSQL, Oracle)

 • Znajomość środowiska Linux (doświadczenie w pracy z terminalem, podstawowa znajomość skryptów powłoki bash)
 • Znajomość narzędzi harmonogramujących: Apache Airflow
 • Doświadczenie w pracy z dużymi wolumenami danych ~100TB,
 • Umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy
 • Samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów
 • Terminowości i rzetelności w realizacji projektów

Dodatkowe atuty to:

 • Znajomość Dash, Streamlit
 • Znajomość SqlAlchemy
 • Doświadczenie z aplikacjami uruchamianymi w kontenerach (Kubernetes, Anthos, Docker lub podobne)aplikacji do harmonogramowania zadań ScheduleIN,
 • Znajomość developerska środowiska SAS

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.