W struktur banku PKO BP do projektu "Nowy Silnik Agregatów na chmurze GCP" poszukujemy 2 osób na stanowisko Senior Python Deweloper.

Pracujemy hybrydowo, 1 raz w tygodniu widzimy się w biurze przy ul. Chmielnej w Warszawie.

Można pracować też z biura.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Tworzenie i rozwijanie skonteneryzowanej aplikacji w technologii Phyton z użyciem framework Flask/Django oraz architektury mikroserwisów;
 • Praca z relacyjnymi bazami danych (Postgres Sql, Oracle);
 • Korzystanie z systemu operacyjnego Linux;
 • Poznawanie i praca w środowisku chmurowym na Google Cloud Platform (Big Query, Cloud SQL, Kubernetes);
 • Automatyzacja cyklu życia aplikacji (GitLab, Jira, Jenkins i podobne);
 • Tworzenie koncepcji rozwiązań i implementacja rozwiązań w oparciu o wymagania i potrzeby biznesu;
 • Usuwanie incydentów i branie udziału w rozwiązywaniu problemów;
 • Wspieranie zespołu w zakresie rozwoju kompetencji w technologii Phyton.

 • Kilka lat doświadczenia w programowaniu w języku Phyton;
 • Bardzo dobra znajomość jednego z framework Phyton: Flask, Django;
 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych (PostgresSQL, Oracle lub innej);
 • Znajomość architektury mikroserwisów (mikrousług);
 • Znajomość środowiska Linux (doświadczenie w pracy z terminalem, podstawowa znajomość skryptów powłoki bash);
 • Znajomość GitLab, Jira, Confluence i zwinnych metodyk pracy;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy;
 • Samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

Dodatkowe atuty to znajomość:

 • Znajomość Dash, Streamlit;
 • Znajomość SqlAlchemy;
 • Doświadczenie z aplikacjami uruchamianymi w kontenerach (Kubernetes, Anthos, Docker lub podobne).

PKO BP Finat

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.