• Zapewniać wsparcie pierwszej linii dla modułów SAP, odpowiadając na pytania użytkowników i rozwiązując problemy związane z funkcjonalnościami SAP.
 • Monitorować i przeglądać napływające zgłoszenia wsparcia, priorytetyzować zadania oraz eskalować skomplikowane problemy do wsparcia drugiego poziomu lub odpowiednich zespołów.
 • Pomagać użytkownikom w nawigowaniu po aplikacjach SAP, prowadzić podstawowe rozwiązywanie problemów i udzielać wskazówek dotyczących korzystania z systemu oraz najlepszych praktyk.
 • Dokumentować działania wsparcia, rozwiązania i procedury w celu przyszłego odniesienia się oraz dzielenia się wiedzą.
 • Współpracować z zespołami międzyobszarowymi w celu rozwiązywania problemów z integracją między SAP a innymi modułami/systemami.
 • Przyczyniać się do opracowywania i utrzymania dokumentacji wsparcia, baz wiedzy i materiałów szkoleniowych.
 • Uczestniczyć w testowaniu i walidacji zmian, aktualizacji i nowych konfiguracji systemu SAP.
 • Uczestniczyć w sesjach szkoleniowych w celu poszerzenia wiedzy osobistej i umiejętności wsparcia.

 • Hybrydowy model pracy (2 dni w biurze / 3 dni w domu)

 • Minimum 2 lata doświadczenia
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne umożliwiające efektywną interakcję z użytkownikami i członkami zespołu.
 • Biegła znajomość odpowiednich modułów SAP z zrozumieniem procesów biznesowych i zasad.
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Kraków