• Zapewniać wsparcie pierwszej linii dla modułów SAP, odpowiadając na pytania użytkowników i rozwiązując problemy związane z funkcjonalnościami SAP.
 • Monitorować i przeglądać napływające zgłoszenia wsparcia, priorytetyzować zadania oraz eskalować skomplikowane problemy do wsparcia drugiego poziomu lub odpowiednich zespołów.
 • Pomagać użytkownikom w nawigowaniu po aplikacjach SAP, prowadzić podstawowe rozwiązywanie problemów i udzielać wskazówek dotyczących korzystania z systemu oraz najlepszych praktyk.
 • Dokumentować działania wsparcia, rozwiązania i procedury w celu przyszłego odniesienia się oraz dzielenia się wiedzą.
 • Współpracować z zespołami międzyobszarowymi w celu rozwiązywania problemów z integracją między SAP a innymi modułami/systemami.
 • Przyczyniać się do opracowywania i utrzymania dokumentacji wsparcia, baz wiedzy i materiałów szkoleniowych.
 • Uczestniczyć w testowaniu i walidacji zmian, aktualizacji i nowych konfiguracji systemu SAP.
 • Uczestniczyć w sesjach szkoleniowych w celu poszerzenia wiedzy osobistej i umiejętności wsparcia.

 • Hybrydowy model pracy (2 dni w biurze / 3 dni w domu)

 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z modułem SAP EWM w obszarze wsparcia i wdrożeń.
 • Doświadczenie w wdrażaniu i wspieraniu rozwiązań RF (Radio Frequency) w ramach SAP EWM.
 • Silne zrozumienie procesów zarządzania magazynem i operacji łańcucha dostaw.
 • Biegła znajomość konfiguracji, dostosowań i integracji SAP EWM z innymi modułami SAP.
 • Doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji zarówno z interesariuszami technicznymi, jak i nie technicznymi.
 • Certyfikacja SAP EWM będzie dodatkowym atutem.
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Kraków