Co będziesz robić

 • Projektować, rozwijać i wdrażać rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa oparte na chmurze;
 • Współpracować z zespołami ds. rozwoju i platformy, aby zapewnić, że rozwiązania są bezpieczne i zgodne z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa;
 • Pomagać w ocenie dostawców i wyborze narzędzi z zakresu bezpieczeństwa;
 • Przeprowadzać przeglądy i oceny konfiguracji bezpieczeństwa w chmurze;
 • Doradzać w zakresie rozwiązań do zarządzania kontenerami i odpowiadających im technologii kontenerowych;
 • Współpracować z interesariuszami w celu zrozumienia ich potrzeb i wymagań;
 • Tworzyć/wspierać dobrze przemyślaną strategię chmurową i zarządzać procesem adaptacji;
 • Współpracować ścisłe z zespołem ds. cyberbezpieczeństwa, aby utrzymać integralność bezpieczeństwa chmury organizacji;
 • Bezpośrednie wsparcie dla zespołów ds. rozwoju, platformy i operacji w chmurze;
 • Mentorowanie i udzielanie wskazówek członkom zespołu w zakresie praktyk i narzędzi DevSecOps.

 • Długotrwała współpraca
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • Model pracy hybrydowej
 • Praca dla firmy o stabilnej pozycji na rynku
 • Pakiet świadczeń socjalnych

 • Stopień licencjata w dziedzinie informatyki lub pokrewnej
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego jako Inżynier Bezpieczeństwa Chmury, Architekt lub podobne stanowisko
 • Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, zabezpieczaniu i wdrażaniu rozwiązań infrastruktury chmurowej
 • Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa AWS
 • Posiadanie certyfikatów takich jak CISSP, CISM, AWS Cloud Solutions Architect, Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) lub Certified Cloud
 • Znajomość najlepszych praktyk, standardów i ram bezpieczeństwa chmurowego
 • Doświadczenie w planowaniu, cyklu życia, kontroli źródeł i zarządzaniu konfiguracją
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących strategii bezpieczeństwa chmury, w tym budowania bezpiecznych prywatnych chmur wirtualnych, rozwiązań szyfrowania w spoczynku, bezpiecznych dostępów klienta i klienta
 • Doświadczenie w konfiguracji narzędzi do monitorowania i rejestrowania (Elk stack, Azure Insights, Kibana itp.)
 • Silne zrozumienie technologii chmury, takich jak Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS)
 • Efektywne umiejętności komunikacyjne (pisemne i ustne) w języku angielskim
 • Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Kraków