Co będziesz robić

 • Instalować, konfigurować, dostosowywać, utrzymywać i monitorować serwery Windows Enterprise.
 • Zapewniać administrację serwerami Windows w środowisku Active Directory.
 • Korzystać z narzędzi monitorujących do nadzorowania wielu systemów Wintel działających w określonym obszarze operacji wsparcia.
 • Rozwiązywać problemy z systemami Wintel za pomocą technologii zdalnej pomocy technicznej.
 • Zapewniać terminową i budżetową dostawę usługi poprzez utrzymanie komunikacji z personelem klienta oraz zarządzaniem.
 • Analizować, rejestrować, śledzić i rozwiązywać skomplikowane problemy związane z problemami z łącznością sieciową, drukarkami, serwerami Windows i aplikacjami.
 • Koordynować instalacje sprzętu i oprogramowania oraz aktualizacje.
 • Wyizolować i diagnozować powszechne problemy z systemami Wintel i dokumentować zdarzenia systemowe w celu zapewnienia ciągłego funkcjonowania.
 • Koordynować i monitorować procesy rozwiązywania problemów, testowania, aktualizacji i konfiguracji plików i usług systemowych Wintel (Windows / VMware).
 • Przygotowywać się i przewidywać podejścia do możliwych skutków ubocznych.
 • Korzystać z standardowych narzędzi korporacyjnych do rejestrowania działań związanych z zmianami i problemami.

 • UoP/B2B
 • Praca hybrydowa - Warszawa - minimum 3 dni/tydzień

 • Microsoft IIS
 • Serwer Windows Enterprise
 • VMware
 • Apache
 • Tomcat
 • PowerShell - mile widziany
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Warszawa