• Współuczestnictwo w tworzeniu i utrzymaniu automatycznego frameworka do testowania systemu Simcorp Dimension.
 • Opracowywanie niestandardowych narzędzi i integracja z istniejącymi narzędziami w celu zwiększenia produktywności inżynierii testowej.
 • Dostarczanie zestawu prac z zakresu automatyzacji, współpraca z zespołem w celu osiągnięcia efektywności i poprawy produktywności poprzez automatyzację testów, promowanie kultury "automatyzacja na pierwszym miejscu" w obszarze QA.
 • Koordynacja standardowego zestawu testów regresyjnych regularnie dostosowanego do programu zmian.
 • Współpraca z wieloma interesariuszami na wszystkich szczeblach banku, w tym w międzynarodowych lokalizacjach.
 • Zgodność z strategią testowania, standardami testowania, szablonami i planami testów.

 • Wynagrodzenie oparte na umowie B2B.
 • Praca hybrydowa z Wrocławia.
 • Zatrudnienie na stałe.
 • Praca dla wiodącej korporacji o stabilnej pozycji na rynku.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Praca z metodyką Agile i współpraca z międzynarodowym zespołem.

 • 3-5+ lat udokumentowanego doświadczenia w testach automatycznych, idealnie w sektorze finansowym.
 • Wyjątkowa dokładność i doskonała zdolność matematyczna.
 • Doświadczenie w implementacji i utrzymaniu frameworka automatycznego.
 • Umiejętność pracy w globalnym zespole w różnych strefach czasowych. Ułatwianie przekazywania obowiązków między zespołami regionalnymi w celu wspierania ciągłych zdolności testowania.
 • Testowanie funkcjonalne w celu oceny dokładności, odpowiedniości, interoperacyjności, funkcjonalności i dostępności.
 • Testowanie niefunkcjonalne w celu oceny bezpieczeństwa, niezawodności, efektywności, niezawodności, łatwości konserwacji i przenoszalności.
 • Testy regresyjne dla projektów, aktualizacji, produktów i PRV (Production Readiness Verification).
 • Zaangażowanie w rozwijanie umiejętności w celu zapewnienia aktualnych rozwiązań.
 • Silne zrozumienie metodologii Agile Scrum oraz narzędzi devops (GitLab).
 • Praktyczne zrozumienie automatyzacji testów przy użyciu różnych narzędzi (np. TOSCA, UFT, HP ALM, MS Azure Test Plans, GitLab & MS Visual Studio).
 • Praktyczna znajomość okien SimCorp oraz nawigacji i konfiguracji danych podstawowych.
 • Doświadczenie w skryptowaniu w PowerShell i/lub Oracle PL-SQL będzie atutem.
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Wrocław