How to avoid professional compromises? Choose once and for all to

ENTER SUPERPOSITION

T Hub is a dynamic, forward-thinking initiative where technology matters! We serve as the core of innovation within our organization. It’s a place where best talents converge to ideate, prototype, and implement cutting-edge solutions in international projects held in Deutsche Telekom Group.

Have you ever asked yourself whether you'd rather work in a big-tech, software house or startup? At home or in an office? In the telco or IT area? In international teams or those of Poland? At T Hub, the answer is one - YES!

WHAT TASKS AWAIT YOU?

We are looking for a skilled and detail-oriented QA Engineer to take ownership of the entire CI/CD pipeline quality within our dynamic software development environment. As the QA Engineer and CI/CD Pipeline Quality Owner, you will play a crucial role in ensuring the reliability, efficiency, and accuracy of our continuous integration and continuous delivery processes. The ideal candidate has a strong background in quality assurance, automation, and a deep understanding of CI/CD principles, including the definition and management of QGates.

Responsibilities:

 • CI/CD Quality Ownership: Take complete ownership of the CI/CD pipeline quality, ensuring that each stage of the development process is rigorously tested for functionality, performance, and reliability.
 • Test Automation: Design, implement, and maintain automated test suites to validate the functionality and integrity of the CI/CD pipeline, including unit tests, integration tests, and end-to-end tests.
 • Quality Assurance: Collaborate with development and operations teams to establish and enforce quality assurance processes and standards throughout the CI/CD pipeline.
 • Pipeline Monitoring: Implement and maintain monitoring systems to track the performance and health of the CI/CD pipeline, promptly identifying and addressing any issues or bottlenecks.
 • Regression Testing: Develop and execute regression testing strategies to ensure that new developments do not introduce regressions into the CI/CD pipeline.
 • Security Testing: Implement security testing practices to identify vulnerabilities and ensure the secure delivery of software through the CI/CD pipeline.
 • QGate Definition: Define and implement Quality Gates (QGates) at critical points within the CI/CD pipeline to ensure that only high-quality and validated code progresses to subsequent stages.
 • Documentation: Create and maintain comprehensive documentation for testing procedures, automation scripts, CI/CD pipeline configurations, and detailed descriptions of QGates.
 • Collaboration: Work closely with developers, DevOps engineers, and other stakeholders to understand requirements and proactively address quality concerns throughout the CI/CD process

Working at T-Mobile’s T Hub will offer you an unique and highly rewarding experience on IT market. As a leader in the telecommunications industry, T-Mobile not only provides a platform to hone your technical skills but also empowers you to be a catalyst for innovation. You'll have the opportunity to work at the forefront of cutting-edge technologies, from 5G to IoT and AI, shaping the future of connectivity.

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
 • Proven experience as a QA Engineer, with a focus on automation and CI/CD pipeline quality.
 • Strong understanding of CI/CD principles and experience with popular CI/CD tools such as Jenkins, GitLab CI, or Travis CI.
 • Proficient in test automation frameworks and tools, with experience in scripting languages such as Python, Java, or JavaScript.
 • Familiarity with containerization technologies like Docker and orchestration tools such as Kubernetes.
 • Knowledge of security testing principles and practices.
 • Experience defining and implementing Quality Gates (QGates) in CI/CD pipelines.
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail.
 • Strong communication and collaboration skills.​

Cześć, tu T-Mobile! 

Jesteśmy firmą technologiczną, a naszym celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jako jedni z pierwszych udostępniliśmy na rynku sieć 5G, oferujemy najlepszej jakości usługi mobilne, a dzięki kilkunastu Data Center zapewniamy całe spektrum usług ICT. Oferujemy wiele usług z zakresu rozwiązań chmurowych oraz cyber bezpieczeństwa. 

W T-Mobile wszyscy żyjemy w świecie magenta! Kolor ten jest nam bliski, bo oznacza wiarę w powodzenie podejmowanych działań, pewność siebie i wytrzymałość. Właśnie tacy jesteśmy jako zespół. W #MagentaTeam stawiamy na wymianę doświadczeń, zwinną pracę i szybko adaptujemy się do zmian

T-Mobile to nie tylko praca. Tworzymy prawdziwą społeczność. Uwielbiamy się łączyć... i nie przestajemy się dzielić – tym, co mamy najlepsze:

 • #MagentaTeam- Fantastyczny zespół ludzi z pasją
 • #Agile- Najnowsze technologie i innowacyjne projekty
 • #StoLat- Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin lub imienin
 • #Nagrody- Liczne konkursy
 • #ZnamTalent- Program poleceń pracowniczych

Szukasz pracy? Sprawdź co nowego na magentateam.pl i aplikuj, aby samemu doświadczyć naszych magentowych możliwości.