Pracujemy nad System Pasywnej Lokacji (SPL), który jest innowacyjnym w skali światowej systemem obserwacji przestrzeni powietrznej. System ten zapewnia ciągłą obserwację przestrzeni oraz rozpoznanie niezależnie od pracy radarów aktywnych, jednocześnie nie emitując żadnych sygnałów przez co jest on niewykrywalny dla wrogich systemów ESM.

Celem stanowiska jest tworzenie architektury dla systemu SPL, który jest systemem rozproszonym składającym się z kilku urządzeń współpracujących ze sobą.

Istotnym elementem tworzonego oprogramowania jest zbieranie, filtrowanie, agregacja i prezentacja przetwarzanych informacji na stanowiskach operatorskich na tle map cyfrowych. Oprogramowanie musi zapewniać również wysoką dostępność informacji (czas), spójność informacji (wiarygodne informacje z różnych podsystemów) oraz odporność na uszkodzenia w trakcie pracy (np. uszkodzenia elementów infrastruktury). 

Zadania:

 • analiza wymagań i dekompozycja funkcjonalna systemu,
 • specyfikacja wymagań na system i jego komponenty,
 • ocena wykonalności i akceptacja wymagań technicznych,
 • proponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii oraz dokumentów normatywnych,
 • oszacowanie pracochłonności realizacji oprogramowania,
 • nadzór merytoryczny nad procesem wytwarzania oprogramowania oraz testami integracyjnymi,
 • prowadzenie dokumentacji do projektowanej architektury,
 • koordynacja oraz ustandaryzowanie środowisk prac implementacyjnych i integracyjnych zespołu wewnętrznego oraz poddostawców,
 • określenie standardu pisania kodu,
 • współpraca z projektantami systemowymi oraz Użytkownikiem,
 • wsparcie w testach wewnętrznych oraz akceptacyjnych (UAT).

 • ciekawą, odpowiedzialną, ambitną oraz stabilną pracę,
 • stały rozwój kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy dzięki działaniu w zespole profesjonalistów oraz rozbudowanemu systemowi szkoleń,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B,
 • pakiet benefitów firmowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, dofinansowanie do karty Multisport, Medicover Sport, dostęp do internetowej poradni psychologicznej, atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych),
 • dostęp do najnowocześniejszej technologii,
 • dofinansowanie kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich,
 • możliwość realizacji prac doktorskich z zakresu tematyki badawczej firmy,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się czołowej firmie badawczo-rozwojowej branży zbrojeniowej w Polsce.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka, elektronika i telekomunikacja lub pokrewne,
 • umiejętność definiowania i dokumentowania architektury oprogramowania w notacji UML,
 • doświadczenie w programowaniu w język C++,
 • praktyczna znajomość wzorców projektowych i architektonicznych,
 • wiedza w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • chęć budowania wiedzy dziedzinowej,
 • znajomość technik oraz narzędzi wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania CI/CD,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania i budowy systemów informatycznych (systemy operacyjne, protokoły i urządzenia sieciowe) oraz systemów łączności,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w tworzeniu oprogramowania wieloplatformowego (Linux/Windows),
 • praktyczna znajomość zagadnień informatyki - struktur danych, algorytmiki, złożoności obliczeniowej, przetwarzania współbieżnego i równoległego, asynchroniczności, itp.,
 • znajomość zagadnień konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • znajomość zagadnień programowania kart graficznych,
 • znajomość paradygmatu OOP, SOLID, GRASP, CQRS, kluczowych wzorców projektowych, Event-driven programming,
 • znajomość RabbitMQ,
 • znajomość Git, GitLab, JIRA, Jenkins, Confluence,
 • znajomość Qt, Boost.

PIT-RADWAR S.A.

PIT-RADWAR S.A.

Warszawa
1500

Jesteśmy pionierem w Europie Środkowej w zakresie produkcji systemów radiolokacyjnych, wspomagania rozpoznania, dowodzenia oraz systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach wytyczając nowe granice możliwości technicznych, które zwiększają bezpieczeństwo Polski. Opracowując systemy o wysokim stopniu złożoności łączymy stosowanie sprawdzonych rozwiązań pozostawiając przestrzeń do eksperymentowania i wniesienia nowej perspektywy, która pozwoli udoskonalać obecne rozwiązania. Dołączając do naszego Zespołu Badań i Rozwoju będziesz projektować przełomowe systemy dla Sił Zbrojnych RP i testować je na poligonach.

Razem z nami:

 • twórz i rozwijaj autonomiczne programy systemów uzbrojenia,
 • projektuj nowe doświadczenia użytkownika w zakresie systemów rozpoznania,
 • wdrażaj innowacje w laboratorium na terenie Spółki i na terenie jednostek wojskowych.

Poszukujemy osób które:

 • chcą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w innowacyjnych, ambitnych, unikatowych i długoterminowych projektach,
 • chcą rozwijać się poprzez współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i naukową,
 • cenią stabilizację zatrudnienia, przyjazne środowisko pracy oraz równowagę między życiem osobistym i zawodowym.

Zapewniamy ciekawą pracę w projektach, które umożliwiają stałe poszukiwanie nowych koncepcji i rozwiązań w celu tworzenia innowacyjnych produktów wykorzystujących najnowsze technologie przy jednoczesnym spełnianiu najnowszych standardów NATO oraz rygorystycznych wymogów niezawodnościowych. Efekty pracy całych zespołów pozwalają stale poszerzanie oferty firmy o nowoczesne rozwiązania w pełni dostosowane do wymagań współczesnego pola walki.

Praca w PIT-RADWAR daje możliwość udziału w pełnym cyklu życia wyrobów od analizy i określenia wymagań, poprzez projektowanie, produkcję, badania zakładowe i poligonowe prowadzone w ramach prac badawczo-rozwojowych we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP.

PIT-RADWAR dodatkowo daje możliwość rozwoju przez udział w pracach grup roboczych NATO oraz zapewnia wsparcie podczas pisania prac magisterskich i doktorskich.