• Interesującą pracę w międzynarodowej instytucji finansowej
 • Udział w dużych projektach migracyjnych oraz wdrożeniowych
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego
 • Pracowniczą kawiarnię ze zniżkami na oferowane napoje oraz posiłki
 • Administrowanie oraz realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych na platformie MS Azure ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa
 • Planowanie, testowanie i wprowadzanie zmian w dużym środowisku Azure adekwatnie do postępującego rozwoju i nowych wymagań, w tym automatyzacji, delegacji uprawnień i zadań
 • Dbanie o zgodność infrastruktury z best practices oraz istniejąca strefą docelową w zakresie funkcjonalności oraz bezpieczeństwa
 • Wdrażanie usług chmurowych, w tym migracje i integracje aplikacji i infrastruktury
 • Tworzenie i aktualizacja kodu niezbędnego do konfiguracji i automatyzacji
 • Diagnozowanie problemów wydajnościowych środowiska oraz optymalizacje

 • Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu MS Azure w środowiskach korporacyjnych na poziomie przynajmniej Regular/Senior Admin
 • Doświadczenie pracy w bankach, instytucjach finansowych lub firmach z sektorów o uregulowanym, silnym nacisku na bezpieczeństwo i stabilność systemów oraz procesów IT
 • Wiedza ekspercka w co najmniej 3 z poniższych obszarów:

1. Identity & Access Management, w szczególności integracja z AD i Azure AD

2. Azure Networking, w szczególności Peering, VNETs, Private Endpoints.

3. Azure Compute oraz Azure Storage

4. Azure Devops Pipeline (CI/CD) 

5. Znajomość zagadnień High Availability, Fault Tolerance, Disaster Recovery, RPO, RTO, etc.

 • Znajomość rozwiązań Infrastructure as Code (Packer, Ansible, Terraform)
 • Certyfikaty MS dotyczące Azure
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2
 • Duża samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za pracę swoją i zespołu
 • Umiejętność i chęć przekazywania wiedzy innym

 Mile widziane:

 • Doświadczenie we wdrażaniu/utrzymaniu:

1. Pakietu usług M365 w dużej firmie

2. Exchange Online lub Sharepoint Onilne

3. Azure Databases

4. Rozwiązania Machine Learning lub Artificial Intelligence

5. Aplikacje chmurowe zbudowane na mikro serwisach lub kontenerach

6. Azure Virtual Desktop

7. Azure Landing Zone zarządzane w trybie IaC

 • Doświadczenie z usługami chmurowymi innych wiodących dostawców (AWS, GCP)

Bank Millennium

Bank Millennium

6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.