Zostaniesz przydzielony do zespołu pracującego nad projektem dla zagranicznych klientów. Twoje obowiązki będą obejmować rozwijanie, wynajdywanie i wdrażanie rozwiązań do przetwarzania dużych lub rozproszonych danych. Jako Inżynier Danych, na co dzień będziesz pracować z systemami przetwarzającymi dane, często na dużą skalę.

 • Długoletnia współpraca
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • Praca zdalna
 • Praca w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Pakiet świadczeń

 • Minimum 2 lata doświadczenia jako Inżynier Danych
 • Doświadczenie w Pythonie 3.x
 • Znajomość najlepszych praktyk projektowania skalowalnych systemów przetwarzania danych, w tym potoków danych, zaawansowanych procesów ETL, hurtowni danych i jezior danych.
 • Znajomość Google Cloud Platform i jej rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych.
 • Doświadczenie z Airflow.
 • Codzienna praktyka pracy z Dockerem, Kubernetes i Terraformem.
 • Doświadczenie z SQL oraz przynajmniej jednym systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych, takim jak MySQL czy PostgreSQL.
 • Doświadczenie z bazami danych NoSQL.
 • Dobre umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (minimum B2).
 • Rozwiązywanie problemów i myślenie analityczne