• Współpraca na styku biznesu i technologii informatycznej w celu zapewnienia zgodności rozwiązań z wymaganiami architektonicznymi i celami biznesowymi
 • Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (bezpieczeństwo, wydajność) w kontekście projektowania optymalnej architektury, szacowania jej kosztów i nakładów
 • Projektowanie architektury rozwiązań w ramach projektów (architektura aplikacji, integracyjna, danych, infrastruktury)
 • Analiza istniejących rozwiązań informatycznych i dokumentacji projektowej
 • Identyfikacja zadłużenia technologicznego i eliminacja go w planach rozwoju
 • Przygotowywanie koncepcji modyfikacji i rozwoju systemów informatycznych
 • Weryfikacja zgodności architektury zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi architekturami, mapami drogowymi, zasadami i standardami
 • Utrzymywanie spójności opisu architektury aplikacji i integracji w obszarze podległym
 • Współtworzenie korporacyjnej architektury, zwłaszcza zasad i standardów, a także kierunków rozwoju architektury i map drogowych

 • Stałe zatrudnienie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pakiet opieki medycznej
 • Ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
 • Dzień wolny na wolontariat
 • Wsparcie ścieżek kariery i rozwoju organizacji
 • Pakiet szkoleń zawodowych i rozwojowych
 • Platforma kafeteryjna

 • Około 3 lat doświadczenia jako Architekt
 • Znajomość UML i BPMN oraz narzędzi takich jak Sparx Enterprise Architect i Miro
 • Doświadczenie w analizie połączeń między systemami, integracji, wykrywaniu konfliktów w skomplikowanych systemach informatycznych
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu wielowarstwowej architektury systemów informatycznych
 • Znajomość oceny wpływu zaprojektowanych rozwiązań na istniejącą architekturę
 • Znajomość wzorców i standardów architektonicznych i integracyjnych
 • Znajomość komunikacji między systemami przy użyciu ESB, kolejek (Kafka), bramy API (Kong) i architektury mikroserwisów
 • Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań serwerowych AWS native serverless
 • Praca w podejściu do rozwoju produktu i metodologii Agile
 • Umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
 • Znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w branży detalicznej i/lub w obszarze łańcucha dostaw, zakupów, finansów mile widziane.
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Warszawa