• Kierować projektowaniem, wdrażaniem i ciągłym doskonaleniem naszej infrastruktury Azure, zapewniając optymalną wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność.
 • Projektować, wdrażać i optymalizować potoki CI/CD, zapewniając szybkie i niezawodne wdrożenia kodu.
 • Ścisła współpraca z zespołami programistycznymi i IT w celu zrozumienia potrzeb infrastrukturalnych, udzielania wskazówek dotyczących DevOps oraz wdrażania rozwiązań automatyzacyjnych, które zwiększają efektywność i niezawodność.
 • Bieżące śledzenie najnowszych aktualizacji i funkcji w usługach Azure oraz wykorzystywanie ich do optymalizacji naszej infrastruktury i procesów wdrażania.
 • Prowadzenie adopcji praktyk infrastruktury jako kodu, korzystając z narzędzi takich jak szablony Azure Resource Manager (ARM) i Terraform.
 • Monitorowanie jakości infrastruktury, reagowanie na incydenty i opracowywanie strategii przywracania po katastrofie oraz zapewnienia wysokiej dostępności.
 • Promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie DevOps, rozwiązań chmurowych oraz utrzymaniu systemów.

 • Długoletnią współpracę.
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.
 • Model pracy hybrydowej.
 • Pracę dla firmy z stabilną pozycją na rynku.
 • Pakiet świadczeń: opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa.

 • Stopnia licencjackiego lub magisterskiego w informatyce, technologii informacyjnej lub pokrewnej dziedzinie. Jednak praktyczne doświadczenie w dziedzinie może zastąpić formalny stopień uniwersytecki.
 • Minimum 3 lata praktycznego doświadczenia z usługami chmurowymi Azure i Azure DevOps.
 • Udokumentowany sukces w konfigurowaniu i optymalizacji potoków CI/CD.
 • Certyfikaty, takie jak Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert lub podobne, są mile widziane.
 • Głęboka wiedza na temat usług Azure i najlepszych praktyk.
 • Ekspertyza w wdrażaniu i optymalizacji potoków CI/CD, preferowana z wykorzystaniem usług Azure DevOps.
 • Znajomość narzędzi do kodowania infrastruktury, takich jak szablony ARM czy Terraform.
 • Zrozumienie zasad bezpieczeństwa chmury, zapewniające, że nasza infrastruktura Azure przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa.