• Nadzorowanie i zarządzanie procesem wdrażania komponentów Core Banking, zapewniając udane i efektywne wdrożenia.
 • Obsługa zadań przetwarzania danych, analizy i transformacji w celu wsparcia wdrożeń Core Banking.
 • Administrowanie środowiskami serwerowymi w celu zapewnienia ich stabilności, dostępności i zgodności z komponentami Core Banking.
 • Wdrażanie praktyk automatyzacji i przestrzeganie zasad Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) w celu zwiększenia efektywności wdrożeń.
 • Wykorzystywanie systemów kontroli wersji i rozwiązywanie problemów z aplikacjami podczas procesu wdrażania.

 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Zaawansowany sprzęt dostarczony przez klienta.
 • Praca w pełni zdalna.
 • Stawka: 125 - 150 PLN/h netto + VAT na umowę B2B.
 • Możliwość skorzystania z oferty świadczeń socjalnych.

 • Doświadczenie z Weblogic lub Tomcat.
 • Doświadczenie z technologiami Docker/Kubernetes (MKE).
 • Doświadczenie w przetwarzaniu XML, wyrażeń regularnych, xpath.
 • Doświadczenie w Linux/Unix.
 • Solidne zrozumienie zasad DevOps/CICD.
 • Praca z rozproszonymi systemami kontroli wersji (GIT lub podobne).
 • Umiejętność interpretowania i rozwiązywania problemów z aplikacjami przy użyciu logów.
 • Umiejętność wykonywania zadań samodzielnie.
 • Dobry komunikator, chętny do współpracy i dzielenia się wiedzą.
 • Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, certyfikaty, tokeny JWT, itp.
 • Doświadczenie w programowaniu w języku Java.
 • Mikrousługi.
 • Inżynieria systemów w aplikacjach internetowych / usługach kontenerowych.

Mile widziane:

 • Dobre zrozumienie wzorców projektowych Java i projektowania obiektowego.
 • Doświadczenie w tworzeniu usług sieciowych REST w języku Java.
 • Biegłość w Java, Java EE i bibliotekach podstawowych.
 • Wysoka biegłość w praktykach programistycznych: testowanie jednostkowe, Continuous Integration, refaktoryzacja, czytelny kod.
 • Doświadczenie z JBoss / Wildfly.
 • Biegłość w koncepcjach baz danych relacyjnych.