• Atrakcyjne wynagrodzenie i kompleksowe korzyści.
 • Prywatna opieka zdrowotna
 • Ubezpieczenie stomatologiczne
 • Ubezpieczenie wzroku
 • Karta Multisport
 • Dodatkowe świadczenie na posiłki
 • Budżet na relokację
 • Nieograniczony płatny urlop
 • Ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy + ubezpieczenie od ciężkich chorób - pracodawca pokrywa 100% składki
 • Plan emerytalny
 • Wszyscy pracownicy pełnoetatowi mają prawo do otrzymywania jednostek akcji restrukturyzacyjnych. Możesz być współwłaścicielem firmy, której pomagasz budować.
 • Brak dyżurów
 • Nowo utworzony zespół w Krakowie
 • Możliwości rozwoju kariery
 • Kultura oparta na wartościach, transparentna, sprzyjająca współpracy i innowacjom
 • Możliwość pracy z klientami globalnymi
 • Możliwość pracy nad złożonymi i strategicznymi projektami i inicjatywami globalnymi

 • Wymagane wykształcenie średnie lub równoważne doświadczenie
 • Stopień licencjata w zakresie informatyki, informatyki stosowanej lub podobne doświadczenie będzie dodatkowym atutem
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie, solidne umiejętności techniczne w jednym lub kilku obszarach: sieci, bezpieczeństwa, operacji, skryptowania i/lub programowania
 • Zdolność do szybkiego przyswajania nowych koncepcji i technologii; ciągłe dążenie do opanowywania platformy Tanium i jej modułów
 • Umiejętność zrozumienia skomplikowanych problemów i ich rozwiązywania
 • Rozwiązywanie problemów - zdolność dzielenia problemów na zarządzalne, uporządkowane fragmenty oraz przekazywania opisu problemu i planu jego rozwiązania
 • Dobra ocena sytuacji - zrozumienie znaczenia ważenia kosztów i wartości w podejmowaniu decyzji oraz praktyka podejmowania trafnych decyzji z czasem w sposób bardziej konsekwentny
 • Samodzielność - zdolność do samodzielnej pracy nad problemami, udziału w projektach i przestrzegania procedur wsparcia technicznego, wymagające pomocy jedynie w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć lub problemów firmowych.
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Kraków