• Rola ta obejmuje zarówno przeprowadzanie, jak i koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem jakości, zarządzanie wersjami i wspieranie istniejących systemów, zdolność do wykorzystywania szerokiego doświadczenia w automatyzacji w celu wsparcia wszystkich działań w ramach programu Basel III.
 • Dostarczanie dobrze zorganizowanych, łatwych w utrzymaniu i w pełni przetestowanych systemów zgodnie z harmonogramem i budżetem.
 • Praca w fazach rozwoju i wsparcia dostawy projektu.
 • Silne umiejętności komunikacyjne i doświadczenie w kontakcie z klientami na miejscu.
 • Odpowiedzialność za proces bramowy i koordynację z zespołem UAT w celu zatwierdzenia.

 • Hybrydowy model pracy (Kraków).
 • Stabilne warunki pracy na podstawie umowy B2B.
 • Praca w międzynarodowym otoczeniu.
 • Opieka medyczna.
 • Inne świadczenia socjalne.

 • Doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu frameworków automatyzacji przy użyciu Java, Cucumber, Spring, Java Scripting, raportowania Serenity, Cyprus.
 • Zrozumienie potrzeb dotyczących danych do testów, kontakt z zespołami PM/support i odpowiednimi stronami w celu ustalenia wymagań dotyczących danych.
 • Doświadczenie w testowaniu funkcjonalnym end-to-end.
 • Przeprowadzanie prezentacji i przeglądów projektów projektowych.
 • Podstawowa wiedza z zakresu Oracle.
 • Komfortowa praca w zespole deweloperskim w metodyce "agile", samodzielność, motywacja.
 • Praca z frameworkami automatyzacji Selenium i zdobyte doświadczenie w trakcie projektów o dużym zakresie.
 • Stosowanie się zasad projektowania w języku Java i J2EE.
 • Pasja do rozwoju sterowanego testami.


Mile widziane:

 • Znajomość koncepcji BDD/TDD.
 • Doświadczenie w pisaniu plików cech BDD.
 • Doświadczenie w środowisku Agile.
 • Doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem oraz czynnościami związanymi z budową i wdrożeniem.
 • Doświadczenie w zrozumieniu złożonych zapytań SQL.
 • Unix, Windows.
 • Doświadczenie w narzędziach wirtualizacji zależności, takich jak LISA.
 • Projektowanie, dokumentacja i administracja bazami danych.
 • Doświadczenie w rozwoju systemów informacyjnych finansowych.
 • Wiedza z zakresu produktów finansowych (zarówno produktów stałodochodowych - obligacje, swap-y, stopy procentowe, jak i produktów kapitałowych).
 • Znajomość cen akcji i obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym.
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Kraków