• prowadzisz analizy zgłoszonych inicjatyw
 • tworzysz materiały projektowe: specyfikacje techniczne, dokumentacje
 • modelujesz rozwiązania uwzględniając aspekty integracji z innymi systemami
 • współpracujesz bezpośrednio z developerami oraz z dostawcami aplikacji
 • pracujesz z nowymi technologiami, np. chmurowymi (GCP, Azure)
 • masz możliwość sprowadzenia się w roli kierownika projektu

 • masz wykształcenie wyższe, kierunek informatyczny lub pokrewny
 • masz min 2 letnie doświadczenie w analizie funkcjonalnej i tworzeniu specyfikacji funkcjonalnych dla systemów CRM, frontend, IT
 • potrafisz identyfikować i wizualizować zależności oraz powiązania pomiędzy aplikacjami czy komponentami systemu
 • posiadasz umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy
 • znasz metodyki realizowania projektów informatycznych
 • korzystasz z narzędzi typu: Jira, Confluence, Enterprice Architect
 • znasz jeden ze standardów modelowania procesów biznesowych: uml, bpmn

Mile widziane:

 • umiejętność optymalizacji i tworzenia opisów procesów biznesowych
 • wiedza z zakresu rozwiązań informatycznych oraz metodyk, standardów i narzędzi związanych z rozwojem oprogramowania
 • doświadczenie w analizie zagadnień w obszarach bankowości detalicznej i korporacyjnej
 • doświadczenie w zakresie analizy systemowej oraz wiedza z zakresu technologii (struktury danych, technologie integracyjne)
 • doświadczenie w pracy w metodyce zwinnej.

PKO BP Finat

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.