• współpraca z zespołem developerskim w ramach sprintów
 • bardzo dobra umiejętność przygotowywania scenariuszy testowych dla procesów E2E na podstawie wymagań (połączone funkcjonalności dostarczane przez wiele zespołów developerskich)
 • analiza wymagań wielu zespołów deweloperskich pod kątem przygotowania scenariuszy testowych E2E
 • wykonywanie testów manualnych
 • znajomość branży bankowej / finansowej i produktów kartowych
 • współpraca z osobami automatyzującymi testy

 • umowa B2B
 • współpraca długoterminowa
 • możliwość pracy w trybie hybrydowym (co najmniej 1 dzień w tygodniu w biurze w Warszawie)

 • 2-3 letnie doświadczenie w środowisku IT w obszarze testów: zarządzanie testami manualnymi
 • znajomość metodyki wytwarzania oprogramowania (podejście kaskadowe oraz zwinne)
 • znajomości JIRA i Confluence
 • znajomość narzędzi do wyciągania logów np. Kibana
 • Certyfikat ISTQB Foundation level/Test Manager

PKO BP Finat

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.