• bezpośrednia współpraca z developerami i architektami systemów nad rozwojem największej aplikacji bankowej
 • przekładanie wymagań biznesowych na specyfikacje funkcjonalne i techniczne
 • projektowanie integracji pomiędzy systemami, ustalanie kontraktów
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie analitycznym, proponowanie rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań technologicznych we współpracy z architektami
 • udział w ciekawych i rozwijających projektach technologicznych, budując aplikacje w architekturze mikroserwisowej zarówno w chmurze prywatnej jak i publicznej

 • 3+ lata doświadczenia w roli analityka systemowego w projektach informatycznych
 • znajomość różnych metod integracji, komunikacji między systemami (REST / SOAP / inne)
 • doświadczenie z zakresu przygotowywania specyfikacji funkcjonalnych systemów IT w notacji UML (diagramy komponentów, sekwencji)
 • znajomość architektury systemów informatycznych - bazy danych, szyny danych, protokołów HTTP,
 • łatwość w komunikacji projektowej z użytkownikiem wewnętrznym (biznesem), zespołem developerskim oraz innymi jednostkami IT oraz dostawcą oprogramowania
 • doświadczenie z Jira / Confluence
 • doświadczenie z narzędziami do testowania API (SoapUI / Postman / Insomnia)
 • umiejętność interpretowania logi aplikacyjne i znasz stos ELK
 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (Gerrit, GitLab)

PKO BP Finat

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.