Oferujemy:

 • Interesującą pracę w międzynarodowej instytucji finansowej
 • Kontakt z nowymi technologiami i rozwiązaniami korporacyjnymi
 • Uczestnictwo w zaawansowanych projektach
 • Umowę o pracę oraz prywatną opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego
 • Pracowniczą kawiarnię ze zniżkami na oferowane napoje oraz posiłki
 • Wytyczanie kierunków, sposobu wdrażania i architektury rozwiązań Cloud w Banku
 • Projektowanie nowych rozwiązań IT w oparciu o technologie chmurowe
 • Prowadzenie projektów Cloud od etapu wizji, przygotowania architektury rozwiązań, poprzez testy i PoC, wsparcie przy wdrożeniu produkcyjnym i przekazanie do zespołów utrzymaniowych
 • Ścisła współpraca z zespołami operacyjnymi na etapie planowania i implementacji projektów IT
 • Dzielenie się wiedzą ekspercką i edukacja innych zespołów IT z zakresu technologii Cloud

 • Min. 5 lat doświadczenia w administracji lub wdrożeniach systemów IT, w tym min. 4 lata w roli architekta lub inżyniera systemowego
 • Min. 2 lata pracy w technologiach co najmniej jednego dostawcy Cloud (Azure, AWS, GCP)
 • Wiedza ekspercka z co najmniej jednego z obszarów Cloud: 
  • Identity & Access Management, w szczególności integracja z AD i Azure AD
  • Zarządzanie bazami danych w modelu IaaS oraz PaaS
  • Integracja sieciowa między centrami danych a usługami Cloud
  • Aplikacje w Cloud zbudowane na Mikroserwisach lub kontenerach  
  • Zautomatyzowane zarządzanie skalą 1000+ serwerów Windows lub Linux 
  • Środowiska VDI w rozwiązaniach chmurowych
  • Rozwiązania Machine Learning lub Artificial Intelligence
  • Usługi MS Office 365
 • Znajomość zagadnień High Availability, Fault Tolerance, Disaster Recovery, RPO, RTO etc.
 • Znajomość rozwiązań klasy Infrastructure as a Code (Ansible, Terraform, Chef, Puppet)
 • Znajomość zasad licencjonowania oprogramowania Microsoft, VMware, Oracle, itd. w Cloud i on-premises pozwalająca na tworzenie realistycznych budżetów projektowych
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2
 • Duża samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za pracę swoją i zespołu

Mile widziane:

 • Certyfikaty eksperckie wiodących dostawców chmurowych Azure, AWS, GCP
 • Certyfikaty z obszaru zarządzania projektami; certyfikaty z obszaru Security
 • Doświadczenie we wdrażaniu/utrzymaniu usług SaaS pakietu MS Office 365 w dużej firmie
 • Certyfikaty z obszaru zarządzania projektami i umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych lub firmach z sektora podlegającego regulacjom

Bank Millennium

Bank Millennium

6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.